macOS Sierra: Mappar som följer med datorn

Mappar som följer med datorn

I macOS är objekten på datorn ordnade i mappar. Du kan visa alla mapparna i Finder. Många av de mappar du använder ofta finns i sidofältet i Finder.

Viktigt: Det går inte att byta namn på hemmappen och vissa av de andra mapparna. Det är bäst att inte byta namn på eller flytta de mappar som följde med datorn. Många av mapparna används till speciella funktioner och är nödvändiga för att datorn ska fungera ordentligt.

Program

Den här mappen innehåller program som Mail, Kalender, Safari och många fler. Program i den här mappen visas också i Launchpad. Om du drar ut ett program ur programmappen flyttas det inte, utan istället skapas ett alias. Se Installera, uppdatera och avinstallera program om du vill avinstallera ett program.

Bibliotek

Den här mappen innehåller typsnitt, internetinsticksfiler och andra objekt som används av program som är tillgängliga för alla användare på datorn. Använd inte den här mappen till att lagra filer och mappar du skapar själv. Använd i stället hemmappen eller iCloud Drive-mappen (Skrivbord eller Dokument).

System

Den här mappen innehåller operativsystemet macOS. Det går inte att byta namn eller plats på mappen System eller på objekten i den mappen.

Användare

Den här mappen innehåller hemmapparna för alla som har ett användarkonto på datorn. När du är inloggad ser symbolen för din hemmapp ut som ett hus medan de andra hemmapparna ser ut som vanliga mappar. Om du loggar ut och någon annan loggar in ser istället den personens hemmapp ut som ett hus. Mappen Användare innehåller också mappen Delat. Objekt i den delade mappen är tillgängliga för alla som har ett konto på datorn.

Hem

Hemmappen har samma namn som ditt användarnamn och innehåller mappar för skrivbordsfiler, hämtade filer, bilder, dokument, filmer, musik och delade filer. Du kan skapa mappar i hemmappen.

Dessutom kan du skapa mappar i iCloud Drive-mappen, mappen Dokument eller på skrivbordet (på din dator eller i Skrivbord och Dokument på iCloud) där du kan ordna dina filer. På vissa platser kanske du inte kan skapa ytterligare mappar. Det går t.ex. inte att skapa mappar under Alla mina filer i sidofältet i Finder.

Published Date: 2017-maj-01
Helpful?