macOS Sierra: De namen van componenten en andere onderdelen op de Mac

De namen van componenten en andere onderdelen op de Mac

Als u niet precies weet hoe een bepaald onderdeel op de Mac wordt genoemd, kunt u dit opzoeken in de onderstaande lijst met Windows- en Mac-termen.

Opmerking: Op een draagbare Mac moet u de Fn-toets ingedrukt houden en vervolgens op de andere toetsen van een toetscombinatie drukken. Druk bijvoorbeeld op Fn + Control + F2 in plaats van op Control + F2.

Windows-term

Mac-term

Functie

Alt-toets

Option-toets

Om een speciaal teken in te voeren, houdt u de Option-toets ingedrukt in combinatie met een toetsenbordletter. Als u bijvoorbeeld "é" wilt invoeren, drukt u op Option + E en drukt u nogmaals op de E op het toetsenbord.

Alt-toets

Control + F2

Om met het toetsenbord menu's te openen in de menubalk boven in het scherm, drukt u op Control + F2 en selecteert u vervolgens met de pijltoetsen een menu. Druk op de Return-toets om het geselecteerde menu te openen. Gebruik nogmaals de pijltoetsen en de Return-toets om een menuoptie te kiezen.

Alt + Tab

Command + Tab

Druk op Command + Tab om van het ene naar het andere actieve programma te gaan. Laat de toetsen los als het gewenste programma is geselecteerd.

Alt + Tab

Exposé

Om alle geopende vensters in het huidige programma weer te geven, houdt u de muisknop ingedrukt op het programmasymbool in het Dock. Laat de muisknop of het trackpad los zodra miniatuurafbeeldingen van de vensters worden weergegeven. Druk op de Tab-toets om de vensters van een ander programma weer te geven.

Sluitknop

Sluitknop

U sluit een venster door op de rode knop  linksboven in een venster te klikken.

Control-toets

Command-toets

Gebruik de Command-toets samen met toetscombinaties om bepaalde taken of commando's snel uit te voeren. Zo kunt u doorgaans een document of bestand bewaren door op Command + S te drukken.

Configuratiescherm

Systeemvoorkeuren

Om voorkeuren te selecteren, zoals uw bureaubladachtergrond, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren'.

Apparaatbeheer

Systeeminformatie

Systeeminformatie geeft u gedetailleerde informatie over de hardware en software van uw Mac. Kies Apple-menu > 'Over deze Mac'.

Uitwerptoets op schijfstations

Mediaverwijdertoets

Om de optische-schijfeenheid te openen en te sluiten, drukt u op de mediaverwijdertoets ⏏ op het toetsenbord. Om schijven te verwijderen uit andere stationstypen (of als uw toetsenbord geen toets heeft voor het verwijderen van schijven), selecteert u de schijf in de Finder en kiest u 'Archief' > 'Verwijder <schijfnaam>'.

Afsluiten

Stop

Als u een programma wilt stoppen, kiest u 'Stop [programmanaam]' uit het programmamenu. (Het programmamenu is het menu met de naam van het programma, bijvoorbeeld Safari of Mail.)

Flip 3D

Mission Control

Als u alle geopende vensters wilt zien, drukt u op de Mission Control-toets  (of gebruikt u de Control Strip). U kunt ook op Control + Pijl-omhoog drukken.

Als u tijdelijk alle vensters wilt verplaatsen, zodat het bureaublad zichtbaar wordt, drukt u tegelijkertijd op de Command-toets en de Mission Control-toets.

Gadgets

Dashboard-widgets

De weergave 'Vandaag' in het berichtencentrum

In Dashboard staan widgets waarmee u allerlei dingen kunt doen, zoals notities maken, aandelen bijhouden en het weerbericht bekijken.

Om Dashboard te openen, klikt u op het Launchpad-symbool  in het Dock (of tikt u op het Launchpad-symbool in de Control Strip).

U kunt ook snel informatie bekijken in de weergave 'Vandaag' in het berichtencentrum. Om het berichtencentrum te openen, klikt u op het Berichtencentrum-symbool  in de menubalk.

Microsoft Photo Editor

Foto's

Gebruik de Foto's-app om foto's te importeren van uw iOS-apparaat of camera, foto's te bewerken, foto's te delen, enzovoort.

Muis

Muis (één knop)

Als u een muis met één knop hebt en u een contextueel menu wilt openen (in Windows heet dit een "snelmenu"), houdt u de Control-toets ingedrukt terwijl u klikt.

Muis

Magic Mouse, Mighty Mouse of Apple Mouse

Als u een Magic Mouse of een andere muis met verschillende knoppen hebt, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Muis' om de knoppen aan te passen.

'Mijn computer', 'Deze computer'

Kies in de Finder de commando's 'Ga' > 'Computer'.

U ziet de schijven die met uw Mac zijn verbonden, de cd's en dvd's die in de optische-schijfeenheid zijn geplaatst, de netwerkvolumes waarmee u verbinding hebt en eventuele schijfpartities.

'Mijn documenten', map 'Documenten'

Map 'Documenten'

Gebruik de map 'Documenten' om een document te bewaren. Om de map 'Documenten' te zien, opent u een Finder-venster en klikt u vervolgens op 'Documenten' in de navigatiekolom.

'Mijn afbeeldingen', map 'Afbeeldingen'

Afbeeldingen, map

De map 'Afbeeldingen' bevindt zich in uw thuismap. Kies in de Finder de commando's 'Ga' > 'Thuismap'.

Lijst met recente documenten

Commando 'Recente onderdelen' in het Apple-menu

De namen van de programma's en bestanden die u opent, worden bijgehouden in de lijst 'Recente onderdelen' in het Apple-menu. Vanuit de lijst 'Recente onderdelen' kunt u programma's en documenten snel opnieuw openen.

Bij veel programma's staat in het Archief-menu een commando 'Open recente bestanden'. Met dit commando geeft u een lijst weer met de documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt.

Netwerkverbindingen

Het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren

Om netwerkinstellingen te configureren, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Netwerk'.

Klik op de knop 'Assistentie' in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren voor informatie over de configuratie of voor tips voor het oplossen van netwerkproblemen.

Schermtoetsenbord

Toetsenbordweergave

Als u de Toetsenbordweergave wilt openen, klikt u in de menubalk op het invoermenu (te herkennen aan het symbool voor het tonen van emoji en symbolen  of een aanduiding van de invoermethode). Klik vervolgens op 'Toon Toetsenbordweergave'.

Als het menu niet wordt weergegeven, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klikt u tweemaal op 'Toetsenbord' en selecteert u 'Toon toetsenbord- en emojiweergave in menubalk'.

'Prestaties' in het onderdeel 'Systeembeheer' van het Configuratiescherm

Activiteitenweergave

Om de prestaties van uw Mac en de processen die op de Mac worden uitgevoerd te bekijken, opent u het programma Activiteitenweergave in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.

Printers en scanners

Het paneel 'Printers en scanners' in Systeemvoorkeuren

Om printers te selecteren en te configureren, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Printers en scanners'.

Print Screen

Shift + Command + 3

Shift + Command + 4

Om een afbeelding van het hele scherm te maken, drukt u op Shift + Command (⌘) + Shift-3. Om een afbeelding van een gedeelte van het scherm te maken, drukt u op Shift + Command + 4 en sleept u de aanwijzer om het gedeelte te selecteren.

Programmamenu

Launchpad

Klik op het Launchpad-symbool  in het Dock om snel toegang te krijgen tot al uw programma's en hulpprogramma's. (U kunt ook op het Launchpad-symbool in de Control Strip tikken.)

Eigenschappen

Commando 'Toon info'

Selecteer in de Finder een bestand, map, schijf of ander onderdeel en kies vervolgens 'Archief' > 'Toon info' om informatie over dat onderdeel weer te geven. In het infovenster kunt u de eigenaar en bevoegdheden voor het onderdeel instellen. Voor bestanden kunt u het programma selecteren waarin u het bestand wilt openen.

Prullenbak

Prullenmand (in het Dock)

Bestanden en mappen die u wilt verwijderen, sleept u naar de prullenmand. Om de bestanden permanent te verwijderen, kiest u 'Finder' > 'Leeg prullenmand'.

Zoeken

Spotlight

Om bestanden, documenten, programma's, e-mail en andere onderdelen op uw Mac te zoeken, klikt u op het Spotlight-symbool  in de menubalk en voert u een of meer woorden in.

In veel programma's, zoals de Finder, Mail en Contacten, ziet u in de knoppenbalk een zoekveld waarmee u snel naar onderdelen in het programma kunt zoeken.

Toetscombinaties

Alias

Om een alias aan te maken, selecteert u het bestand of programma en kiest u 'Archief' > 'Maak alias aan'.

Knipprogramma

Schermafbeelding

Met de Schermafbeelding-app (in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's') kunt u een schermafbeelding maken van een venster, het volledige scherm of een deel van het scherm.

Stand-by

Commando 'Sluimer' in het Apple-menu

De sluimerstand is bedoeld om energie te besparen. Om de computer in de sluimerstand te zetten, kiest u Apple-menu > 'Sluimer'.

Menu Start en taakbalk

Het Dock

Met het Dock opent u uw favoriete programma's, bestanden, mappen en websites. Standaard verschijnt het Dock onder in het scherm. Om een bestand of map aan het Dock toe te voegen, sleept u het onderdeel naar het Dock en laat u de muisknop los wanneer het onderdeel zich rechts van de scheidingslijn in het Dock bevindt.

Start-menu

Spotlight

Om bestanden, e-mail en andere onderdelen te vinden, klikt u op het Spotlight-symbool  in de menubalk.

Statussymbolen

Statusmenu's

Rechts in de menubalk worden statusmenu's weergegeven als symbolen. Statusmenu's gebruikt u onder andere om verbinding te maken met een draadloos netwerk en de status van de batterij van uw draagbare Mac te controleren.

Taakbeheer

Activiteitenweergave

Om de prestaties van uw Mac en de processen die op de Mac worden uitgevoerd te bekijken, opent u het programma Activiteitenweergave in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'.

Windows Verkenner

Finder

Met de Finder kunt u uw bestanden, mappen en programma's ordenen. Om een Finder-venster te openen, klikt u op het bureaublad en kiest u 'Archief' > 'Nieuw Finder-venster'.

Windows Media Player

QuickTime Player

iTunes

Met QuickTime Player kunt u films en muziek afspelen.

Met iTunes kunt u muziek-cd's beluisteren, muziek uit de iTunes Store aanschaffen en uw persoonlijke digitale muziekbibliotheek samenstellen.

Windows Movie Maker

iMovie

Met iMovie downloadt u videobeelden van een digitale videocamera en maakt u uw eigen films.

Cortana

Siri

U kunt Siri vragen om allerlei taken voor u uit te voeren, zoals bestanden of programma's openen, of om dingen op te zoeken op uw Mac of op het internet. U kunt de resultaten van Siri bij de hand houden op het bureaublad of in het berichtencentrum.

Om Siri te gebruiken, klikt u op het Siri-symbool  in de menubalk (of gebruikt u de Touch Bar).

Publicatiedatum: 28-apr-2017
Nuttig?
98% van de mensen vond dit nuttig.