macOS Sierra: Jak se tomu říká na Macu?

Jak se tomu říká na Macu?

Pokud nevíte, jak se něco v počítači Mac jmenuje, uvádíme zde seznam termínů pro Windows a Mac, abyste hledanou položku mohli najít.

Poznámka: Na přenosném Macu musíte před stisknutím ostatních kláves tvořících zkratku (například Fn-Ctrl-F2) stisknout a podržet klávesu Fn.

Termín pro Windows

Termín pro Mac

Použití

Klávesa Alt

Klávesa Alt

Chcete-li zadávat speciální znaky, stiskněte a podržte klávesu Alt v kombinaci s klávesami písmen. Chcete-li například zadat „é“, stiskněte Alt-E a poté znovu stiskněte klávesu E.

Klávesa Alt

Ctrl-F2

Pokud chcete otvírat nabídky v řádku nabídek v horní části obrazovky pomocí klávesnice, stiskněte Ctrl-F2 a poté vyberte nabídku pomocí kláves se šipkami. Stisknutím klávesy Return otevřete vybranou nabídku a pomocí kláves se šipkami a klávesy Return vybírejte příkazy a volby.

Alt-Tab

Cmd‑Tab

Mezi otevřenými aplikacemi přepínáte pomocí kombinace Cmd-Tab. Jakmile vyberete požadovanou aplikaci, klávesy uvolněte.

Alt-Tab

Exposé

Chcete-li zobrazit všechna otevřená okna v aktuální aplikaci, podržte ikonu aplikace v Docku. Jakmile se miniatury oken zobrazí, uvolněte stisk trackpadu nebo tlačítka myši. Chcete-li zobrazit okno jiné aplikace, stiskněte Tab.

Tlačítko Zavřít

Tlačítko Zavřít

Chcete-li zavřít okno, stiskněte červené tlačítko v levém horním rohu okna.

Klávesa Ctrl

Klávesa Cmd

Chcete-li provádět akce nebo používat zkratky, použijte klávesu Cmd v kombinaci s klávesami na klávesnici. Pomocí kombinace Cmd-S například většinou uložíte soubor nebo dokument.

Ovládací panel

Předvolby systému

Pokud chcete vybrat předvolby, jako například pozadí plochy, použijte nabídku Apple > Předvolby systému.

Správce zařízení

Informace o systému

Informace o systému poskytují detailní informace o hardwaru a softwaru vašeho Macu. Použijte nabídku Apple > O tomto Macu.

Tlačítko Vysunout diskové jednotky

Tlačítko vysunutí média

Optickou jednotku otvíráte a zavíráte stisknutím tlačítka Vysunout ⏏ na klávesnici. Chcete-li vysunout disk z jiného typu jednotky (nebo klávesnice neobsahuje klávesu k vysunutí média), vyberte ve Finderu disk a použijte příkaz Soubor > Vysunout.

Konec

Ukončit

Chcete-li ukončit aplikaci, použijte v nabídce aplikace příkaz Ukončit. (Nabídka aplikace má název shodný s názvem aplikace, například Safari nebo Mail.)

Přepínání oken 3D

Mission Control

Chcete-li zobrazit všechna svá otevřená okna, stiskněte klávesu Mission Control (případně můžete použít Control Strip) nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl-šipka nahoru.

Chcete-li dočasně odsunout všechna okna a zobrazit plochu, stiskněte společně klávesy Cmd a Mission Control.

Miniaplikace

widgety Dashboardu

Zobrazení dnešního dne v Oznamovacím centru

Dashboard obsahuje widgety, které umožňují provádět akce, jako je vytváření poznámek, sledování sad a informování o počasí.

Chcete-li otevřít Dashboard, klikněte v Docku na ikonu Launchpadu (nebo klepněte na tlačítko Launchpad v Control Stripu).

Rychlý přístup k informacím získáte také pomocí zobrazení dnešního dne v Oznamovacím centru. Chcete-li otevřít Oznamovací centrum, klikněte na jeho ikonu na řádku nabídek.

Microsoft Photo Editor

Fotky

Pomocí aplikace Fotky můžete importovat fotografie z iOS zařízení nebo fotoaparátu, upravit je, sdílet a provádět další akce.

Myš

Myš (s jedním tlačítkem)

Pokud máte myš s jedním tlačítkem a chcete otevřít nabídku zkratek, stiskněte a podržte při kliknutí klávesu Ctrl.

Myš

Magic Mouse, Mighty Mouse nebo myš Apple

Pokud máte myš Magic Mouse nebo jinou myš s více tlačítky, můžete si tlačítka přizpůsobit pomocí nabídky Apple > Předvolby systému a kliknutím na Myš.

Tento počítač

Ve Finderu vyberte Otevřít > Počítač.

Uvidíte disky připojené k Macu, CD a DVD vložené v optické jednotce, připojené síťové svazky a veškeré vaše diskové oddíly.

Složka Dokumenty

Složka Dokumenty

Chcete-li uložit dokument, použijte složku Dokumenty. Složku Dokumenty zobrazíte otevřením okna Finderu a kliknutím na Dokumenty na bočním panelu.

Složka Obrázky

Složka Obrázky

Složka Obrázky je umístěna ve vaší domovské složce. Ve Finderu zvolte možnost Otevřít > Domov.

Poslední

Poslední položky (v nabídce Apple)

Názvy otevřených aplikací a souborů se uchovávají v seznamu Poslední položky nabídky Apple. Poslední položky můžete využít k rychlému otevírání aplikací a dokumentů.

Řada aplikací obsahuje v nabídce Soubor příkaz Otevřít poslední položku, který vypíše dokumenty, s nimiž jste v poslední době pracovali.

Síťová připojení

Předvolby Síť

Chcete-li konfigurovat síť, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Síť.

Nápovědu k nastavení sítě a řešení síťových problémů zobrazíte kliknutím na tlačítko „Průvodce“ v předvolbách Síť.

OSK (On-Screen Keyboard)

Prohlížeč klávesnic

Chcete-li otevřít prohlížeč klávesnic, klikněte v řádku nabídek na nabídku vstupů (identifikovanou ikonou pro zobrazení emotikonů a symbolů nebo znakem vstupní metody) a vyberte volbu Zobrazit prohlížeč klávesnic.

Není-li zde nabídka zobrazena, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na položku Klávesnice, dále na panel Klávesnice a zaškrtněte políčko „Zobrazit prohlížeče klávesnic a emotikonů v řádku nabídek“.

Ovládací panel Výkon

Monitor aktivity

Chcete-li ověřit výkon svého Macu a zjistit, které procesy jsou v něm spuštěny, otevřete Monitor aktivity (umístěný ve složce Utility ve složce Aplikace).

Tiskárny a skenery

Předvolby Tiskárny a skenery

Chcete-li vybrat a nastavit tiskárny, použijte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Tiskárny a skenery.

Print Screen

Shift-Cmd-3

Shift-Cmd-4

Chcete-li pořídit snímek celé obrazovky, stiskněte Shift-Cmd-3. Chcete-li pořídit snímek části obrazovky, stiskněte Shift-Cmd-4 a vyberte oblast tažením ukazatele.

Nabídka Programy

Launchpad

Chcete-li rychle získat přístup ke všem aplikacím a utilitám, klikněte na v Docku na ikonu Launchpadu (nebo klepněte na tlačítko Launchpad v Control Stripu).

Vlastnosti

Informace

Chcete-li zobrazit informace o souboru, složce, disku, serveru nebo jiné položce, vyberte ji ve Finderu a použijte příkaz Soubor > Informace. V okně Informace můžete nastavit vlastnictví a oprávnění vztahující se k položce. U souborů můžete vybrat aplikaci, ve které je chcete otevírat.

Koš

Koš (v Docku)

Chcete-li smazat soubory nebo složky, přetáhněte je do Koše. Chcete-li soubory smazat natrvalo, použijte příkaz Soubor > Vysypat koš.

Hledat

Spotlight

Chcete-li vyhledávat soubory, dokumenty, aplikace, e-maily a další položky, klikněte na ikonu Spotlightu na řádku nabídek a zadejte slovo nebo frázi.

Řada aplikací, například Finder, Mail a Kontakty, má na panelu nástrojů pole vyhledávání, které umožňuje rychlé vyhledávání položek v aplikaci.

Zkratky

Zástupce

Chcete-li vytvořit zástupce, vyberte soubor nebo složku a poté použijte příkaz Soubor > Vytvořit zástupce.

Nástroj pro výstřižky

Grab

Chcete-li vytvořit obrázek z okna, obrazovky nebo části obrazovky, použijte aplikaci Grab (ve složce Utility uvnitř složky Aplikace).

Úsporný režim

Spánek (v nabídce Apple)

Spánek je režim s nízkou spotřebou energie. Chcete-li počítač uspat, použijte příkaz Apple > Uspat.

Nabídka Start a hlavní panel

Dock

Dock slouží k otvírání vašich oblíbených aplikací, souborů, složek a webových stránek. Ve výchozím nastavení je Dock umístěn v dolní části obrazovky. Chcete-li do Docku přidat soubor nebo složku, přetáhněte je napravo od oddělovací čáry Docku.

Nabídka Start

Spotlight

Chcete-li vyhledávat soubory, e-maily a jiné položky, klikněte na ikonu Spotlightu na řádku nabídek.

Stavové ikony

Stavové nabídky

Stavové nabídky se zobrazují jako ikony v pravé polovině řádku nabídek. Pomocí stavových nabídek se můžete připojit k bezdrátové síti, zkontrolovat stav baterie přenosného Macu atd.

Správce úloh

Monitor aktivity

Chcete-li ověřit výkon svého Macu a zjistit, které procesy jsou v něm spuštěny, otevřete Monitor aktivity (umístěný ve složce Utility ve složce Aplikace).

Windows Explorer

Finder

Finder se používá k manipulaci se soubory, složkami a aplikacemi. Chcete-li otevřít okno Finderu, klikněte na plochu a použijte příkaz Soubor > Nové okno Finderu.

Windows Media Player

QuickTime Player

iTunes

K přehrávání filmů a hudby slouží aplikace QuickTime Player.

V iTunes můžete poslouchat CD disky s hudbou, nakupovat hudbu v iTunes Store a vytvářet si vlastní digitální hudební knihovnu.

Windows Movie Maker

iMovie

Chcete-li stahovat video z digitální videokamery a vytvářet své vlastní filmy, použijte aplikaci iMovie.

Cortana

Siri

Siri můžete požádat, aby pro vás například otevřela soubory, spustila aplikace nebo vyhledala výrazy v Macu či na internetu. Výsledky Siri můžete mít připraveny k dispozici na ploše nebo v Oznamovacím centru.

Pokud chcete použít Siri, klikněte v řádku nabídek na ikonu Siri (nebo použijte Touch Bar).

Datum zveřejnění: 19.1.2017
Užitečné?