macOS Sierra: Zmena jazyka v Macu

Zmena jazyka v Macu

Hoci je Mac nastavený tak, aby zobrazoval jazyk krajiny, v ktorej bol zakúpený, môžete sa rozhodnúť používať iný jazyk. Ak ste Mac kúpili napríklad v USA, ale pracujete prevažne vo francúzštine, môžete Mac nastaviť tak, aby používal francúzštinu.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Jazyk a región.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Pridanie jazyka: Kliknite na tlačidlo Pridať , v zozname vyberte aspoň jeden jazyk a kliknite na Pridať.

   Zoznam je rozdelený oddeľujúcou čiarou. Jazyky nad čiarou sú systémové jazyky, ktoré systém macOS plne podporuje a zobrazujú sa v menu, v správach, na webových stránkach a na ďalších miestach. Jazyky pod čiarou systém macOS plne nepodporuje, ale môžu ich podporovať aplikácie, ktoré používate, a môžu sa zobrazovať v ich menu a správach, a na niektorých webových stránkach.

   Ak nie je možné použiť vstupný zdroj vybratý v menu Vstup na zadanie vybratého jazyka, zobrazí sa zoznam dostupných zdrojov. Ak vstupný zdroj nepridáte teraz, môžete ho pridať neskôr v paneli Vstupné zdroje v nastaveniach klávesnice.

  • Zmena primárneho jazyka: Potiahnite do hornej časti zoznamu Preferovaných jazykov iný preferovaný jazyk.

   Ak systém macOS alebo aplikácia podporuje primárny jazyk, menu a správy sa zobrazia v danom jazyku. Ak ho nepodporuje, použije druhý jazyk v zozname a tak ďalej. Tento jazyk sa môže použiť aj na webových stránkach, ktoré ho podporujú.

Ďalšie možnosti jazyka a regiónu môžete nastaviť v nastaveniach Jazyk a región.

Published Date: 1.5.2017
Helpful?