GarageBand pre Mac: Úprava výkonu bubeníka

Úprava výkonu bubeníka

Editor Drummer obsahuje množstvo nastavení, ktoré majú vplyv na štýl hry bubeníka. Tieto nastavenia sa nachádzajú napravo od oblasti predvolieb.

Obrázok. Editor bubeníka znázorňujúci ovládacie prvky predvedenia.

Môžete upraviť zložitosť a hlasitosť výkonu, stlmiť a zrušiť stlmenie súpravy bicích, ako aj vybrať, ktoré nástroje bude vzor zahŕňať. Ikona perkusií sa používajú na zapnutie rôznych nástrojov a vy si môžete vybrať medzi rôznymi obmenami súpravy bicích a perkusií. Máte tiež vybrať prehrávanie polovičných alebo dvojnásobných časov pre kopák a bubienky.

Úprava zložitosti a hlasitosti výkonu

 • Potiahnite ovládač na inú pozíciu na pade XY.

  Obrázok. Editor bubeníka znázorňujúci pad XY.

Čím viac doprava ovládač umiestnite, tým zložitejší bude zvuk. Čím vyššie ho umiestnite, tým hlasnejší bude zvuk.

Výber obmeny vzoru pre bicie nástroje

 • Vyberte nástroj a potiahnite posuvník napravo od nástroja alebo vyberte prírastok.

  Obrázok. Editor bubeníka zobrazujúci ovládacie prvky obmeny vzoru

  V niektorých prípadoch môžete vybrať viac ako jeden nástroj v kategórii.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia perkusií

Obrázok. Editor bubeníka znázorňujúci stlmené a nestlmené súpravy
 • Začlenenie súpravy do výkonu: Kliknutím označte súpravu alebo zrušte jej stlmenie.

 • Odstránenie súpravy z výkonu: Kliknutím zrušte označenie súpravy alebo ju stlmte.

Použitie polovičných alebo dvojnásobných časových odchýlok pre akustický kopák a bubienky

 • Vyberte 1/2 alebo 2x na pravom konci posuvníka Kopák a bubienky.

  Obrázok. Editor bubeníka znázorňujúci polovičné alebo dvojnásobné časové variácie

Úprava techniky bubeníkov, ktorí hrajú pomocou sady metličiek

Počas používania bubeníka, ktorý hrá pomocou metličiek, sa pod posuvníkom Kopák a rytmičák zobrazí zaškrtávacie políčko Brush Sweep alebo Brush Taps. Brush Sweep umožňuje použiť vírenie, techniku hry pomocou metličiek, ktorá pripomína prechody na perkusiách. Brush Taps umožňuje použiť techniku jemného klepania metličkami.

 • Zaškrtnite políčko Brush Sweep alebo Brush Taps, ktoré sa nachádzajú pod ľavým koncom posuvníka Kopák a rytmičák.

  Obrázok. Zaškrtávacie políčko Brush Sweep.

  Poznámka: Názov zaškrtávacieho políčka bude odrážať techniku hry pomocou metličky, ktorú používa vybraný bubeník. Ak je vybraný napríklad Austin, zmení sa na zaškrtávacie políčko Brush Taps, pretože Austin používa túto techniku hry pomocou metličky. Ak je však vybraný Tyrell, zmení sa na zaškrtávacie políčko Brush Sweep, pretože Tyrell používa túto techniku.

  Bubeník používa pri hraní na rytmičák vybraný druh techniky.

Úprava iných nastavení výkonu

 • Zníženie alebo zvýšenie počtu a dĺžky prechodov: Potiahnite gombík Prechody nadol alebo nahor.

  Obrázok. Gombík Prechody

  Kliknutím na zámok predídete všetkým zmenám v nastaveniach prechodov pri prepínaní predvolieb alebo bubeníkov.

 • Úprava zamiešania aktuálne hraného vzoru: Zvislo potiahnite gombík Swing.

  Obrázok. Gombík Swing

  Kliknutím na zámok predídete všetkým zmenám v nastaveniach swingu pri prepínaní predvolieb alebo bubeníkov.

 • Určenie, či má byť swing založený na osminových alebo šestnástinových notách: Kliknite na tlačidlo osmín alebo šestnástin

  Obrázok. Tlačidlá osmín a šestnástin

Všetky zmeny alebo označenia, ktoré vykonáte v Editore Drummer ovplyvnia iba označený rozsah, nie celú stopu.

Dátum zverejnenia: 30. 8. 2019
Boli tieto informácie užitočné?