GarageBand dla systemu Mac: Edycja gry perkusisty

Edycja gry perkusisty

Wiele ustawień edytora ścieżek typu Drummer ma wpływ na styl gry perkusisty. Te ustawienia znajdują się po prawej stronie obszaru ustawień.

Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer z narzędziami wykonania

Możesz edytować złożoność i głośność wykonania, wyciszać lub wyłączyć wyciszenie składników zestawu perkusyjnego, oraz wybrać instrumenty wchodzące w skład schematu perkusyjnego. Ikony perkusji można używać do włączania różnych instrumentów. Można wybierać pomiędzy różnymi wariacjami instrumentów. Może także grać techniką half time lub double time na bębnie wielkim oraz werblu.

Korygowanie złożoności oraz głośności wykonania

 • Przesuń krążek do innego miejsca na panelu XY.

  Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer oraz panel XY

Im bardziej na prawo umieścisz krążek, tym bardziej złożone będzie brzmienie. Im wyżej umieścisz krążek, tym głośniej będzie grał perkusista.

Wybór odmian schematu akustycznej perkusji lub instrumentu perkusyjnego

 • Wybierz instrument, a następnie przeciągnij suwak wyświetlany z jego prawej strony lub wybierz przyrost.

  Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer zawierający narzędzia odmian schematów

  W niektórych przypadkach można wybrać więcej niż jeden instrument lub kategorię.

Wyciszanie lub odwoływanie wyciszenia perkusji lub instrumentu

Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer oraz wyciszone i niewyciszone elementy zestawu
 • Aby dołączyć instrument do gry: Kliknij w instrument, aby był zaznaczony (czyli nie był wyciszony).

 • Aby usunąć instrument z gry: Kliknij w instrument, aby był wyszarzony (czyli był wyciszony).

Używanie odmian techniki half time lub double time na akustycznym bębnie wielkim oraz werblu

 • Wybierz 1/2 lub 2x na prawym końcu suwaka Bęben wielki i werbel.

  Ilustracja. Edytor ścieżek typu Drummer wariacje technik half time oraz double time

Edycja innych ustawień gry

 • Zmniejszanie lub zwiększanie liczby oraz czasu trwania wypełnień: Przeciągnij pokrętło wypełniania w górę lub w dół.

  Ilustracja. Pokrętło wypełnienia

  Możesz kliknąć w ikonę blokady, aby zapobiec zmianom ustawień wypełnienia podczas przełączania ustawień własnych lub zmiany perkusisty.

 • Korygowanie swingowania w obecnie odtwarzanym motywie: Przeciągnij pokrętło swingu w pionie.

  Ilustracja. Pokrętło swingu

  Możesz kliknąć w ikonę blokady, aby zapobiec zmianom ustawień swingowania podczas przełączania ustawień własnych lub zmiany perkusisty.

 • Wybieranie, czy swing ma być oparty na ósemkach czy szesnastkach: Kliknij w przycisk ósemek lub szesnastek.

  Ilustracja. Przyciski ósemek i szesnastek

Wszystkie zmiany lub zaznaczenia dokonane w edytorze ścieżek typu Drummer dotyczą tylko zaznaczonego regionu, a nie całej ścieżki.

Data publikacji: 2017-12-28
Był pomocny?