GarageBand for Mac: Rediger en trommeslagers framføring

Rediger en trommeslagers framføring

Det finnes en rekke innstillinger i Drummer-redigerer som påvirker trommeslagerens spillestil. Disse innstillingene er til høyre for forhåndsinnstillingerområdet.

Figur. Drummer-redigerer som viser framføringskontroller

Du kan redigere kompleksiteten og lydstyrken til framførelsen og velge hvilke instrumenter et mønster skal inkludere. Du bruker perkusjonssymbolene til å slå på forskjellige instrumenter, og du kan velge mellom forskjellige variasjoner for tromme- og perkusjonsdelene. Du kan også velge å spille halv eller dobbel hastighet for bass- og skarptromme.

Juster kompleksitet og lydstyrke for framføringen

 • Flytt pucken til et annet sted i XY-pad.

  Figur. Drummer-redigerer som viser XY-pad

Jo lengre til høyre du plasserer pucken, jo mer kompleks blir lyden. Jo høyere du plasserer pucken, jo høyere spilles lyden av.

Velg en mønstervariasjon for trommeinstrumenter

 • Marker et instrument, og dra deretter skyveknappen til høyre for instrumentet, eller velg et trinn.

  Figur. Drummer-redigerer som viser mønstervariasjonskontroller

  I noen tilfeller kan du velge flere enn ett instrument i en kategori.

Slå lyd av eller på for en tromme eller et perkusjonsinstrument

Figur. Drummer-redigerer som viser trommesettkomponenter med lyd av og lyd på
 • Slik inkluderer du komponenten i framføringen: Klikk på komponenten slik at den er markert, eller lyden er på.

 • Slik fjerner du en komponent fra framføringen: Klikk på komponenten slik at den er nedtonet, eller lyden er slått av.

Bruk halv eller dobbel hastighet for akustiske bass- og skarptrommer

 • Velg 1/2 eller 2x til høyre på Bass- og skarptromme-skyveknappen.

  Figur. Drummer-redigerer som viser halv- eller dobbeltidsvariasjoner

Rediger andre framføringsinnstillinger

 • Reduser eller øk antall og lengde for improvisasjoner: Flytt Improvisasjoner-knotten nedover eller oppover.

  Figur. Improvisasjoner-knott

  Du kan klikke på låsen for å hindre endringer i improvisasjonsinnstillingen når du bytter forhåndsinnstillinger eller trommeslagere.

 • Tilpass «shuffle»-preget til mønsteret som spilles: Dra Swing-knotten vertikalt.

  Figur. Swing-knott

  Du kan klikke på låsen for å hindre endringer i swinginnstillingen når du bytter forhåndsinnstillinger eller trommeslagere.

 • Angi om swingen skal baseres på åttedels- eller sekstendelsnoter: Klikk på 8- eller 16-delsknappen.

  Figur. Åttedels- og sekstendelsknapper

Endringer eller valg du gjør i Drummer-redigerer påvirker kun det markerte området, ikke hele sporet.

Publiseringsdato: 28.des.2017
Nyttig?