Mac için GarageBand: Bateristin performansını düzenleme

Bateristin performansını düzenleme

Drummer Düzenleyici’de, bateristin çalma tarzını etkileyen birkaç ayar vardır. Bu ayarlar ön ayarlar alanının sağında bulunur.

Şekil. Performans denetimlerini gösteren Drummer Düzenleyici

Performansın karmaşıklığını ve ses yüksekliğini düzenleyebilir, bateri bölümlerinin sesini kapatıp açabilir, bir ritmik kalıbın hangi müzik aletlerini içereceğini seçebilirsiniz. Vurmalılar simgelerini farklı müzik aletlerini açmak için kullanır ve davul ve vurmalı parçaları için farklı varyasyonlar arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, bas davul ve trampet için yarım süreli veya çift kat süreli çalmayı seçebilirsiniz.

Performansın karmaşıklığını ve ses yüksekliğini ayarlama

 • Yuvarlağı XY pedinde farkı bir konuma sürükleyin.

  Şekil. XY tablasını gösteren Drummer Düzenleyici

Yuvarlağı ne kadar sağa yerleştirirseniz, ses o kadar karmaşıklaşır; yuvarlağı ne kadar yükseğe yerleştirirseniz, ses o kadar yüksek çalınır.

Bateri müzik aletleri için bir ritmik kalıp varyasyonu seçme

 • Bir alet seçin, sonra sürgüyü aletin sağına sürükleyin veya bir artış seçin.

  Şekil. Ritmik kalıp varyasyon denetimlerini gösteren Drummer Düzenleyici

  Bazı durumlarda, bir kategoride birden fazla alet seçebilirsiniz.

Bir bateri veya vurmalı aletini sessizleştirme veya sesini açma

Şekil. Sesi kapalı olan ve olmayan bateri parçalarını gösteren Drummer Düzenleyici
 • Parçayı performansa eklemek için: Seçilmesi veya sesinin açılması için parçayı tıklayın.

 • Bir parçayı performanstan kaldırmak için: Silik görünmesi veya sessizleşmesi için parçayı tıklayın.

Akustik bas davul ve trampet için bir yarım süreli veya çift kat süreli varyasyon kullanma

 • Bas Davul ve Trampet sürgüsünün sağ ucunda 1/2 veya 2x değerini seçin.

  Şekil. Yarım veya çift kat süreli varyasyonları gösteren Drummer Düzenleyici

Süpürme kiti kullanarak bateristlerin trampet süpürme tekniğini ayarlama

Trampet süpürmelerini kullanan bir baterist kullanılırken, Brush Sweep veya Brush Tap onay kutuları Bas Davul ve Trampet sürgüsünün altında görünür. Brush Sweep seçildiğinde, perküsyon doldurmalarını hatırlatan türbülanslı, süpürme benzeri dokunma tekniği sağlanır. Brush Taps seçildiğinde, hafif vurmalı bir trampet süpürme tekniği sağlanır.

 • Bas Davul ve Trampet sürgünün sol ucunun altındaki Brush Sweep veya Brush Taps onay kutusunu seçin.

  Şekil. Brush Sweep onay kutusu.

  Not: Onay kutusu adı, seçilen baterist tarafından kullanılan süpürme tekniğini yansıtır. Örneğin, Austin seçildiğinde, o brush taps çaldığından bu kutu Brush Taps onay kutusu haline gelir. Tyrell seçildiğinde ise, o brush sweeps çaldığından bu kutu Brush Sweep onay kutusu haline gelir.

  Baterist, seçili trampet süpürme tekniğini kullanarak çalar.

Diğer performans ayarlarını düzenleme

 • Doldurma sayısını ve uzunluğunu azaltma veya artırma: Doldurmalar düğmesini aşağı veya yukarı doğru sürükleyin.

  Şekil. Doldurmalar düğmesi

  Ön ayarlar veya bateristler arasında geçiş yaparken doldurma ayarında değişiklik olmasını önlemek için kilidi tıklayabilirsiniz.

 • Şu an çalınan ritmik kalıbın karıştırma duygusunu ayarlama: Ritim düğmesini dikey olarak sürükleyin.

  Şekil. Ritim düğmesi

  Ön ayarlar veya bateristler arasında geçiş yaparken ritim ayarında değişiklik olmasını önlemek için kilidi tıklayabilirsiniz.

 • Ritmin sekizlik notalara mı yoksa onaltılık notalara mı göre olacağını belirleme: 8’lik veya 16’lık düğmesini tıklayın.

  Şekil. Sekizlik ve onaltılık düğmeleri

Drummer Düzenleyici’de yaptığınız değişiklikler veya seçimler yalnızca seçilen bölgeyi etkiler, tüm izi etkilemez.

Published Date: 02.Eyl.2019
Helpful?