GarageBand för Mac: Redigera en trumslagares framförande

Redigera en trumslagares framförande

Det finns ett antal inställningar i Drummer-redigeraren som påverkar trumslagarens spelstil. Dessa inställningar finns till höger om förinställningsområdet.

Bild. Drummer-redigeraren med reglage för framförande

Du kan ändra komplexiteten och volymen för framförandet, slå av eller på ljudet för delar av trumsetet och välja vilka instrument som ska ingå i ett mönster. Du använder slagverkssymbolerna till att slå på olika instrument, och du kan välja mellan olika variationer av trum- och slagverksdelarna. Du kan även välja att spela i halvtakt eller dubbeltakt på virveltrumman.

Justera komplexiteten och volymen för framförandet

 • Dra pucken till en ny plats på XY-plattan.

  Bild. Drummer-redigeraren med XY-plattan

Ju längre mot höger som pucken ligger desto mer komplext blir ljudbilden och ju högre upp som pucken ligger desto högre blir volymen.

Välja en mönstervariation för truminstrument

 • Markera ett instrument och dra reglaget till höger om instrumentet eller välj en ökning.

  Bild. Drummer-redigerare som visar reglage för mönstervariation

  I vissa fall kan du välja fler än ett instrument i en kategori.

Slå av och på ljudet för ett trum- eller slagverksinstrument

Bild. Drummer-redigeraren med trumsetsdelar med och utan ljud
 • Ta med en del i framförandet: Klicka på delen så att den är markerad och ljudet är på.

 • Ta bort en del från framförandet: Klicka på delen så att den blir nedtonad och ljudet slås av.

Använda en halvtakts- eller dubbeltaktsvariation för akustiska bas- och virveltrummor

 • Välj 1/2 eller 2x till höger om reglaget Bas- och virveltrumma.

  Bild. Drummer-redigeraren med halvtakts- eller dubbeltaktsvariation

Redigera andra inställningar för framförandet

 • Minska eller öka antalet och längden på fyllningar: Dra fyllningsratten nedåt eller uppåt.

  Bild. Fyllningsratten

  Du kan klicka på låset och förhindra alla ändringar av fyllningsinställningen när du växlar förinställningar eller trumslagare.

 • Justera shuffle-känslan i det aktuella spelmönstret: Dra swingratten lodrätt.

  Bild. Swingratten

  Du kan klicka på låset och förhindra alla ändringar av swinginställningen när du växlar förinställningar eller trumslagare.

 • Välj om swingen ska baseras på åttondels- eller sextondelsnoter: Klicka på knappen 1/8 eller 1/16.

  Bild. Åttondels- och sextondelsknapparna

Alla ändringar eller val du gör i Drummer-redigeraren påverkar endast den markerade regionen, inte hela spåret.

Published Date: 2018-jan-01
Helpful?