GarageBand for Mac: Rediger en trommeslagers framføring

Rediger en trommeslagers framføring

Det finnes en rekke innstillinger i Drummer-redigerer som påvirker trommeslagerens spillestil. Disse innstillingene er til høyre for forhåndsinnstillingerområdet.

Figur. Drummer-redigerer som viser framføringskontroller

Du kan redigere kompleksiteten og lydstyrken til framførelsen og velge hvilke instrumenter et mønster skal inkludere. Du bruker perkusjonssymbolene til å slå på forskjellige instrumenter, og du kan velge mellom forskjellige variasjoner for tromme- og perkusjonsdelene. Du kan også velge å spille halv eller dobbel hastighet for bass- og skarptromme.

Juster kompleksitet og lydstyrke for framføringen

 • Flytt pucken til et annet sted i XY-pad.

  Figur. Drummer-redigerer som viser XY-pad

Jo lengre til høyre du plasserer pucken, jo mer kompleks blir lyden. Jo høyere du plasserer pucken, jo høyere spilles lyden av.

Velg en mønstervariasjon for trommeinstrumenter

 • Marker et instrument, og dra deretter skyveknappen til høyre for instrumentet, eller velg et trinn.

  Figur. Drummer-redigerer som viser mønstervariasjonskontroller

  I noen tilfeller kan du velge flere enn ett instrument i en kategori.

Slå lyd av eller på for en tromme eller et perkusjonsinstrument

Figur. Drummer-redigerer som viser trommesettkomponenter med lyd av og lyd på
 • Slik inkluderer du komponenten i framføringen: Klikk på komponenten slik at den er markert, eller lyden er på.

 • Slik fjerner du en komponent fra framføringen: Klikk på komponenten slik at den er nedtonet, eller lyden er slått av.

Bruk halv eller dobbel hastighet for akustiske bass- og skarptrommer

 • Velg 1/2 eller 2x til høyre på Bass- og skarptromme-skyveknappen.

  Figur. Drummer-redigerer som viser halv- eller dobbeltidsvariasjoner

Juster vispeteknikken for skarptrommer for trommeslagere som bruker visper

Når du bruker en trommeslager som bruker visper på skarptrommer, vises avkrysningsruten Brush Sweep eller Brush Tap under skyveknappen Bass- og skarptromme. Markering av Brush Sweep aktiverer en virvlende, sveipende vispeteknikk som kan minne om perkusjonsimprovisasjoner. Markering av Brush Taps aktiverer en forsiktig, tappende vispeteknikk for skarptrommer.

 • Marker avkrysningsruten for Brush Sweep eller Brush Taps nederst på venstre side av skyveknappen Bass- og skarptromme.

  Figur. Brush Sweep-avkrysningsrute

  Merk: Navnet på avkrysningsruten reflekterer vispeteknikken som brukes av den valgte trommeslageren. Hvis for eksempel Austin er valgt, dukker avkrysningsruten Brush Taps opp, fordi han spiller Brush Taps. Hvis imidlertid Tyrell velges, dukker avkrysningsruten Brush Sweep opp, fordi han utfører spiller Brush Sweep.

  Trommeslageren framfører den valgte vispeteknikken for skarptromme.

Rediger andre framføringsinnstillinger

 • Reduser eller øk antall og lengde for improvisasjoner: Flytt Improvisasjoner-knotten nedover eller oppover.

  Figur. Improvisasjoner-knott

  Du kan klikke på låsen for å hindre endringer i improvisasjonsinnstillingen når du bytter forhåndsinnstillinger eller trommeslagere.

 • Tilpass «shuffle»-preget til mønsteret som spilles: Dra Swing-knotten vertikalt.

  Figur. Swing-knott

  Du kan klikke på låsen for å hindre endringer i swinginnstillingen når du bytter forhåndsinnstillinger eller trommeslagere.

 • Angi om swingen skal baseres på åttedels- eller sekstendelsnoter: Klikk på 8- eller 16-delsknappen.

  Figur. Åttedels- og sekstendelsknapper

Endringer eller valg du gjør i Drummer-redigerer påvirker kun det markerte området, ikke hele sporet.

Published Date: 30.aug.2019
Helpful?