GarageBand voor Mac: Een drumpartij wijzigen

Een drumpartij wijzigen

Verschillende instellingen in de Drummer-editor zijn van invloed op de stijl van de drummer. Deze instellingen bevinden zich rechts van het gebied met voorinstellingen.

Afbeelding. Drummer-editor met uitvoeringsregelaars.

U kunt de complexiteit en intensiteit van de drumpartij wijzigen, het geluid van onderdelen van het drumstel in- of uitschakelen en aangeven met welke instrumenten een patroon wordt gespeeld. Met de percussiesymbolen kunt u andere instrumenten inschakelen. U kunt kiezen uit verschillende varianten voor de drum- en percussiepartijen. Ook kunt u de bass- en snaredrum in half of dubbel tempo laten spelen.

De complexiteit en intensiteit van de uitvoering wijzigen

 • Sleep het rondje naar een andere positie in het X/Y-pad.

  Afbeelding. Drummer-editor met X/Y-pad.

Hoe verder u het rondje naar rechts plaatst, hoe complexer het geluid wordt. Hoe hoger u het rondje plaatst, hoe harder het geluid wordt.

Een patroonvariatie voor druminstrumenten kiezen

 • Selecteer een instrument en sleep de schuifknop rechts van het instrument of kies een verhogingswaarde.

  Afbeelding. Drummer-editor met de regelaars voor patroonvariatie

  In sommige gevallen kunt u meer dan één instrument in een categorie selecteren.

Het geluid van een drum- of percussie-instrument in- of uitschakelen

Afbeelding. Drummer-editor met onderdelen van het drumstel waarvan het geluid is in- en uitgeschakeld.
 • Het onderdeel in de partij opnemen: Klik op het onderdeel om het te selecteren en het geluid in te schakelen.

 • Een onderdeel uit de partij verwijderen: Klik op het onderdeel om het te dimmen en het geluid uit te schakelen.

Een variatie in half of dubbel tempo voor akoestische bass- en snaredrum gebruiken

 • Kies '1/2' of '2x' rechts van de schuifknop 'Bass- en snaredrum'.

  Afbeelding. Drummer-editor met variaties in half en dubbel tempo.

Andere instellingen van een partij wijzigen

 • Het aantal fills verkleinen of vergroten en fills korter of langer maken: Sleep de knop 'Fills' omlaag of omhoog.

  Afbeelding. Fills-knop

  U kunt op het hangslot klikken om te voorkomen dat de instelling voor fills wordt gewijzigd wanneer er een andere voorinstelling of drummer wordt gekozen.

 • De shufflefeel aanpassen van het patroon dat momenteel wordt gespeeld: Sleep de knop 'Swing' in verticale richting.

  Afbeelding. Swingknop

  U kunt op het hangslot klikken om te voorkomen dat de swinginstelling wordt gewijzigd wanneer er een andere voorinstelling of drummer wordt gekozen.

 • Bepalen of de swing is gebaseerd op achtste of zestiende noten: Klik op de knop '8e' of '16e'.

  Afbeelding. Knoppen '8e' en '16e'

Alle wijzigingen die u aanbrengt in de Drummer-editor zijn alleen van invloed op het geselecteerde segment en niet op het hele spoor.

Published Date: 27-dec-2017
Helpful?