GarageBand voor Mac: Een drumpartij wijzigen

Een drumpartij wijzigen

Verschillende instellingen in de Drummer-editor zijn van invloed op de stijl van de drummer. Deze instellingen bevinden zich rechts van het gebied met voorinstellingen.

Afbeelding. Drummer-editor met uitvoeringsregelaars.

U kunt de complexiteit en intensiteit van de drumpartij wijzigen, het geluid van onderdelen van het drumstel in- of uitschakelen en aangeven met welke instrumenten een patroon wordt gespeeld. Met de percussiesymbolen kunt u andere instrumenten inschakelen. U kunt kiezen uit verschillende varianten voor de drum- en percussiepartijen. Ook kunt u de bass- en snaredrum in half of dubbel tempo laten spelen.

De complexiteit en intensiteit van de uitvoering wijzigen

 • Sleep het rondje naar een andere positie in het X/Y-pad.

  Afbeelding. Drummer-editor met X/Y-pad.

Hoe verder u het rondje naar rechts plaatst, hoe complexer het geluid wordt. Hoe hoger u het rondje plaatst, hoe harder het geluid wordt.

Een patroonvariatie voor druminstrumenten kiezen

 • Selecteer een instrument en sleep de schuifknop rechts van het instrument of kies een verhogingswaarde.

  Afbeelding. Drummer-editor met de regelaars voor patroonvariatie

  In sommige gevallen kunt u meer dan één instrument in een categorie selecteren.

Het geluid van een drum- of percussie-instrument in- of uitschakelen

Afbeelding. Drummer-editor met onderdelen van het drumstel waarvan het geluid is in- en uitgeschakeld.
 • Het onderdeel in de partij opnemen: Klik op het onderdeel om het te selecteren en het geluid in te schakelen.

 • Een onderdeel uit de partij verwijderen: Klik op het onderdeel om het te dimmen en het geluid uit te schakelen.

Een variatie in half of dubbel tempo voor akoestische bass- en snaredrum gebruiken

 • Kies '1/2' of '2x' rechts van de schuifknop 'Bass- en snaredrum'.

  Afbeelding. Drummer-editor met variaties in half en dubbel tempo.

De snarebrushtechniek aanpassen van drummers die een brushkit gebruiken

Wanneer u een drummer gebruikt die snarebrushes gebruikt, verschijnt het aankruisvak 'Brush (vegen)' of 'Brush (tikken)' onder de schuifknop 'Bass- en snaredrum'. Als u 'Brush (vegen)' kiest, levert dit een vegende brushtechniek op die doet denken aan percussiefills. Als u 'Brush (tikken)' kiest, geeft dit een rustige, tikkende snarebrushtechniek.

 • Selecteer het aankruisvak 'Brush (vegen)' of 'Brush (tikken)' links onder de schuifknop 'Bass- en snaredrum'.

  Afbeelding. Aankruisvak 'Brush (vegen)'.

  Opmerking: De naam van het aankruisvak is afhankelijk van de brushtechniek die door de gekozen drummer wordt gebruikt. Als bijvoorbeeld 'Austin' wordt gekozen, heet het aankruisvak 'Brush (tikken)' omdat hij met brushes tikt. Maar als 'Tyrell' wordt gekozen, heet het aankruisvak 'Brush (vegen)' omdat hij met brushes veegt.

  De drummer gebruikt de geselecteerde snarebrushtechniek.

Andere instellingen van een partij wijzigen

 • Het aantal fills verkleinen of vergroten en fills korter of langer maken: Sleep de knop 'Fills' omlaag of omhoog.

  Afbeelding. Fills-knop

  U kunt op het hangslot klikken om te voorkomen dat de instelling voor fills wordt gewijzigd wanneer er een andere voorinstelling of drummer wordt gekozen.

 • De shufflefeel aanpassen van het patroon dat momenteel wordt gespeeld: Sleep de knop 'Swing' in verticale richting.

  Afbeelding. Swingknop

  U kunt op het hangslot klikken om te voorkomen dat de swinginstelling wordt gewijzigd wanneer er een andere voorinstelling of drummer wordt gekozen.

 • Bepalen of de swing is gebaseerd op achtste of zestiende noten: Klik op de knop '8e' of '16e'.

  Afbeelding. Knoppen '8e' en '16e'

Alle wijzigingen die u aanbrengt in de Drummer-editor zijn alleen van invloed op het geselecteerde segment en niet op het hele spoor.

Published Date: 29-aug-2019
Helpful?