GarageBand pro Mac: Úprava hry bubeníka

Úprava hry bubeníka

Editor Drummeru nabízí řadu nastavitelných parametrů, které ovlivňují styl hry bubeníka. Tato nastavení se nacházejí na pravé straně oblasti presetů.

Obrázek. Editor Drummeru se zobrazenými ovládacími prvky hry

Můžete upravovat složitost a hlasitost hry, vypnout nebo zapnout zvuk jednotlivých nástrojů v bicí soupravě a určit, které nástroje a rytmus budou obsahovat. Ikony perkusí lze použít k zapnutí různých nástrojů. Také si můžete vybrat mezi různými variantami bicích a perkusí. U velkého a malého bubnu máte také možnost hrát v polovičním a dvojnásobném tempu.

Změna složitosti a hlasitosti hry

 • Přetáhněte kolečko na jiné místo na XY‑padu.

  Obrázek. Editor Drummeru se zobrazeným XY‑padem

Přetažením kolečka doprava dosáhnete komplexnějšího zvuku a přetažením kolečka nahoru dosáhnete hlasitějšího přehrávání zvuku.

Výběr rytmických variací pro bicí nástroje

 • Vyberte nástroj a pak přetáhněte jezdec vpravo od něj nebo vyberte přírůstek.

  Obrázek. Editor Drummeru s ovládacími prvky rytmických variací

  V některých případech můžete vybrat více než jeden nástroj v kategorii.

Vypnutí a zapnutí zvuku bicího nebo perkusního nástroje

Obrázek. Editor Drummeru se zobrazením ztlumených a znějících komponent bicí soupravy
 • Zahrnutí prvku do hry: Kliknutím na prvek tento prvek vyberete neboli zapnete jeho zvuk.

 • Vyloučení prvku ze hry: Kliknutím na prvek tento prvek deaktivujete neboli vypnete jeho zvuk.

Použití variací v polovičním a dvojnásobném tempu u velkého a malého bubnu

 • Vyberte hodnotu 1/2 nebo 2x na pravém konci jezdce Velký a malý buben.

  Obrázek. Editor Drummeru se zobrazením varianty polovičního a dvojnásobného tempa

Změna techniky hry metličkami na malý buben

Když používáte bubeníka, který hraje na malý buben metličkami, pod jezdcem Velký a malý buben se zobrazí zaškrtávací políčko Metení metličkami nebo Údery metličkami. Výběrem volby Metení metličkami aktivujete techniku vířivého přejíždění metličkami po bláně, při které buben vydává šustivý perkusivní zvuk. Výběrem možnosti Údery metličkami aktivujete hru na malý buben technikou jemných úderů.

 • Zaškrtněte políčko Metení metličkami nebo Údery metličkami pod levým okrajem jezdce Velký a malý buben.

  Obrázek. Zaškrtávací políčko Metení metličkami

  Poznámka: Název zaškrtávacího políčka odráží techniku hry metličkami, kterou používá vybraný bubeník. Vyberete‑li například Austina, název políčka se změní na Údery metličkami, protože tento bubeník používá metličky k hraní úderů. Pokud je ale vybrán Tyrell, políčko bude mít název Metení metličkami, protože tento bubeník metličkami přejíždí po bláně.

  Bubeník přejde na vybranou techniku hry metličkami.

Úprava dalších nastavení hry

 • Snížení nebo zvýšení počtu a délky přechodů: Přetáhněte knoflík Přechody nahoru nebo dolů.

  Obrázek. Knoflík Přechody

  Kliknutím na zámek můžete zabránit jakýmkoli změnám přechodů při přepínání presetů nebo bubeníků.

 • Změna rytmického cítění u aktuálně přehrávaného rytmu: Přetáhněte knoflík Swing ve svislém směru.

  Obrázek. Knoflík Swing

  Kliknutím na zámek můžete zabránit jakýmkoli změnám nastavení swingu při přepínání presetů nebo bubeníků.

 • Určení, zda se má swingové cítění uplatnit na úrovni osminových nebo šestnáctinových hodnot: Klikněte na tlačítko 1/8 nebo 1/16.

  Obrázek. Tlačítka osmin a šestnáctin

Změny nastavení a výběru, které v editoru Drummeru provedete, ovlivňují vždy jen vybraný region, nikoli celou stopu.

Published Date: 28.8.2019
Helpful?