GarageBand for iOS (iPad): Korištenje zaglavlja zapisa

Korištenje zaglavlja zapisa

Svaki dodirni instrument ima zapis koji sadrži snimke (nazvane područja) koje ste snimili s tim instrumentom. U prikazu zapisa, svaki zapis ima ikonu, ime i kontrole s pomoću kojih možete podesiti njegovu glasnoću, isključiti zvuk ili reproducirati solo zapis. U prikazu zapisa također možete promijeniti redoslijed zapisa, preimenovati ih ili ih izbrisati.

Otvaranje prikaza zapisa

 • Dodirnite tipku Prikaz zapisa Tipka Prikaz zapisa u gornjem lijevom dijelu kontrolne trake.

  Tipka Prikaz zapisa dostupna je nakon što snimite prvi dodirni instrument u pjesmi.

Prikaz zaglavlja zapisa

 • Povucite ikonu zapisa na desnu stranu. Zaglavlja zapisa proširuju se da bi se prikazale kontrole za pojedine zapise, uključujući tipke Isključi zvuk i Solo te kliznik Glasnoća.

  Otvoreno zaglavlje zapisa s prikazom kontrola
 • Zaglavlja zapisa možete sakriti ako povučete ikonu zapisa natrag na njezinu prvotnu poziciju.

Prilagodba glasnoće zapisa

 • Pojačajte ili smanjite glasnoću: Povucite kliznik za glasnoću udesno ili ulijevo.

 • Resetirajte glasnoću na neutralnu postavku (0 dB): Dvaput dodirnite kliznik za glasnoću.

Isključivanje zvuka ili reproduciranje solo zapisa

 • Isključite zvuk zapisa: Dodirnite tipku Isključi zvuk zapisa Tipka Isključi zvuk zapisa u zaglavlju zapisa.

 • Učinite zapis solo zapisom: Dodirnite tipku Solo zapis Tipka Solo zapis u zaglavlju zapisa.

Ponovno dodirnite tipku Isključi zvuk ili Solo kako biste uključili zvuk ili zaustavili solo reprodukciju. Možete primijeniti isključenje zvuka ili solo na više zapisa istovremeno.

Za uređaje sa značajkom 3D Touch, zapis možete učiniti solo zapisom i ako pojačavate klik na njegovo zaglavlje. Možete također opetovano reproducirati solo područja ako pojačavate klik na područje u dijelu Zapisi.

Omogućavanje zapisa za snimanje

Kad se uključi Snimanje više zapisa, istovremeno možete snimati više zapisa.

 • Dodirnite tipku Omogući snimanje Tipka Omogući snimanje u zaglavlju svakog zapisa koji želite snimati.

Za više informacija o snimanju više zapisa pogledajte Snimanje dodirnih instrumenata.

Uključivanje praćenja ulaza

Kad se uključi Snimanje više zapisa, možete uključiti praćenje ulaza za dodirne instrumente Snimač zvuka i Pojačalo kako biste ih čuli tijekom reprodukcije.

 • Dodirnite tipku Praćenje ulaza Tipka Praćenje ulaza u zaglavlju svakog zapisa Snimača zvuka i Pojačala koji želite snimati.

Za više informacija o snimanju više zapisa pogledajte Snimanje dodirnih instrumenata.

Promjena redoslijeda zapisa

 1. Pritisnite i držite ikonu zapisa koji želite premjestiti.

  Zapis se lagano podiže, što znači da ga je moguće micati.

  Zaglavlje zapisa spremno je za premještanje ili brisanje
 2. Povucite podignuti zapis gore ili dolje kako biste ga premjestili.

Dodavanje zapisa

 • Dodirnite tipku Dodaj zapis Dodavanje tipke zapisa ispod zaglavlja zapisa.

  Ako trenutno odabrani zapis nije prazan, možete dodati zapis i izabrati dodirni instrument za njega tako da pritisnete i držite tipku Instrumenti u kontrolnoj traci.

Promjena dodirnog instrumenta za zapis

 • Ako je trenutno odabrani zapis prazan, pritisnite i držite tipku Preglednik Tipka Preglednik u kontrolnoj traci kako biste odabrali novi dodirni instrument za taj zapis.

Dupliciranje zapisa

 1. Dodirnite zaglavlje zapisa koji želite duplicirati da biste ga označili, a zatim ga dodirnite još jednom.

 2. Dodirnite Dupliciraj.

  Ispod izvornog zapisa pojavljuje se prazan, duplicirani zapis s istim dodirnim instrumentom i postavkama.

Ako pjesma već ima maksimalan broj zapisa, ne možete joj dodati ili duplicirati zapis.

Preimenovanje zapisa

 1. Dodirnite zaglavlje zapisa koji želite preimenovati, a zatim dodirnite Preimenuj.

 2. Unesite novi naziv za zapis.

 3. Kad završite, dodirnite Povratak.

Brisanje zapisa

 1. Dodirnite zaglavlje zapisa koji želite obrisati da biste ga označili, a zatim ga dodirnite još jednom.

 2. Dodirnite Obriši

Promjena ikone za zapis

 1. Dodirnite zaglavlje zapisa s ikonom koju želite promijeniti, zatim dodirnite Ikone.

 2. Odaberite ikonu s popisa.

 3. Kad završite, dodirnite bilo gdje izvan popisa. 

Uz kontrole u zaglavlju zapisa, možete koristiti kontrole zapisa kako biste upravljali i drugim aspektima zapisa, uključujući položaj panorame, kvantizaciju ili transpoziciju područja u zapisu i promjene razina određenih efekata.

Published Date: 14.08.2018.
Helpful?