GarageBand for iOS (iPad): Brug sporbetjeningen

Brug sporbetjeningen

Hvert Touch-instrument har et sæt betjeningspaneler til spor, som du kan bruge til at justere dets lydstyrke, panoreringsposition (stereo) og effektniveauer. Du kan gøre instrumentet til et soloinstrument og lytte til det alene, kvantificere eller transponere optagelserne på instrumentets spor og ændre mastereffekterne. Du kan arkivere indstillinger for betjeningspanelet til spor i et andet spor eller i et andet projekt. Betjeningspanelet til spor til et Touch-instrument er tilgængeligt, når du spiller på instrumentet, og når sporet er valgt i sporoversigten.

Åbn betjeningspanelet til spor

 • Tryk på knappen Betjeningspanel til spor knappen Betjeningspanel til spor på betjeningspanelet.

Gør et spor lydløs, eller brug det som solo

 • Slå lyd fra/til på sporet: Tryk på knappen Lydløs knappen Lydløs.

 • Slå solo til/fra på sporet: Tryk på knappen Solo knappen Solo.

Indstil et spors lydstyrkeniveau og panoreringsposition

Gør et af følgende:

 • Træk mærket Lydstyrke til venstre eller højre.

 • Træk mærket Panorering til venstre eller højre.

Du kan også automatisere lydstyrkeændringer i spor. Når du bruger automatisk lydstyrke, kan mærket Lydstyrke ikke justeres.

Juster sporets komprimering

Komprimering udjævner forskellen mellem de højeste og laveste dele af sporet og kan fremhæve sporet, eller få det til at lyde mere “kraftfulde”.

 • Træk komprimeringsmærket til venstre eller højre.

Juster sporets diskant- og basniveauer

Gør et af følgende:

 • Træk mærket Diskant til venstre eller højre.

 • Træk mærket Bas til venstre eller højre.

Kvantificer områder i sporet

Du kan justere timingen af optagelser på et spor til en bestemt nodeværdi (kaldes kvantificering). Når du slår kvantificering til på et spor, kvantificeres også nye optagelser og sløjfer, som du føjer til sporet.

 1. Tryk på Sporindstillinger, og tryk derefter på Kvantificering.

  Kvantificeringsværdier vises i tre kategorier: Almindelig, Triol og Swing.

 2. Tryk på en af kategorierne, og vælg derefter den nodeværdi, som områderne skal kvantificeres til.

Kvantificering anvendes på alle områder på sporet i den aktuelle del af sangen, men du kan vælge forskellige kvantificeringsværdier til det samme spor til forskellige sangdele. Hvis du flytter eller kopierer et område til en anden del med en anden kvantificeringsværdi, vises værdien som Flere. Du kan få flere oplysninger om sangdele og kvantificering i Udvid en sang med sangdele.

Transponer områder i sporet

Du kan ændre tonehøjden af (eller transponere) optagelser eller sløjfer i et spor op og ned i halvtoner eller oktaver. Når du slår transponering af et spor til, transponeres også nye optagelser og sløjfer, som du føjer til sporet.

Områder optaget med instrumenterne Guitar, Bas eller Strygere kan ikke transponeres.

 1. Tryk på Sporindstillinger, og tryk derefter på Transponering.

 2. Du transponerer med oktaver ved at trykke på pil op eller ned ud for Oktaver eller skubbe lodret for at transponere med flere oktaver.

 3. Du transponerer med halvtoner ved at trykke på pil op eller ned ud for Halvtoner eller skubbe lodret for at transponere med flere halvtoner.

Transponering anvendes på alle områder på sporet i den aktuelle del af sangen, men du kan vælge forskellige transponeringsværdier til det samme spor til forskellige sangdele. Hvis du flytter eller kopierer et område til en anden del med en anden transponeringsværdi, vises værdien som Flere. Du kan få flere oplysninger om sangdele og transponering i Udvid en sang med sangdele.

Kombiner optagelser på et spor

Du kan kombinere optagelser foretaget med Touch-instrumenter for at skabe mere komplekse dele. Når du kombinerer, kan du optage en del og derefter optage en anden del, når afspilningsmærket starter forfra i begyndelsen af delen. Delene kombineres til et område.

Kontakten Kombiner optagelser er tilgængelig, når du har valgt et spor, der understøtter kombination. Som standard er kombination slået til med Trommer og slået fra med andre Touch-instrumenter, der understøttes. Med Kombiner optagelser kan du også optage toner for et instrument, derefter optage ændringer til knapper og andre muligheder separat og få disse to kombineret.

 • Slå kombination til eller fra: Tryk på Sporindstillinger, tryk på Optager, og tryk derefter på kontakten Kombiner optagelser.

Optagelse og Kombiner optagelser kan ikke aktiveres på samme tid. Der er flere oplysninger om Optagelse i Optage flere versioner.

Rediger mastereffekterne

Hver sang har et sæt mastereffekter, inklusive Masterekko (forsinkelse) og Masterrumklang. Du kan vælge mastereffekter til sangen og derefter bruge mærkerne Ekko- og Rumklangsniveau til at indstille, hvor meget af mastereffekterne, der føjes til hvert instrument i sangen.

 1. Tryk på Mastereffekter.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ekko, og vælg derefter et forindstillet masterekko på listen.

  • Tryk på Rumklang, og vælg derefter en forindstillet masterrumklang på listen.

 3. Du nulstiller mastereffekterne til de originale indstillinger ved at trykke en gang på begge effekter og derefter trykke på Standard.

Juster sporets mastereffektniveauer

Gør et af følgende:

 • Træk mærket Ekkoniveau til venstre eller højre.

 • Træk mærket Rumklangsniveau til venstre eller højre.

Udgivelsesdato: 26-08-2019
Var dette nyttigt?