GarageBand for iOS (iPhone, iPod touch): Start en jam med andre GarageBand-brukere

Start en jam med andre GarageBand-brukere

Du kan lage musikk med andre GarageBand-brukere som deler en Wi-Fi-forbindelse. Bandlederen oppretter en jam, deretter kan opptil tre bandmedlemmer bli med. Avspilling og opptak synkroniseres mellom alle enhetene, slik at alle kan spille av og ta opp samtidig som et band. Lederen kan ha eksklusiv kontroll over avspilling og opptak, eller dele kontrollen med alle medlemmene.

Når medlemmer blir med på en jammen, blir sanginnstillingene på enhetene tilpasset til de gjeldende sanginnstillingene for jammen. Sanginnstillingene til jammer inkluderer tempo, toneart og taktsignatur; antall og lengden på sangdeler; eventuelle mastereffekter; eventuelle tilpassede akkorder; en uttoning eller en opptelling. Det er kun bandlederen som kan endre sanginnstillingene for jammen.

Etter at medlemmene har tatt opp spor som skal legges til i jammen, samler lederen alle de sporene som ikke har lyden slått av, fra medlemmenes enheter. Avspilling og opptak stanses mens opptakene samles inn.

Hvis en av enhetene ikke kan starte avspilling fordi den holder på å optimalisere ytelse, vil alle de andre enhetene være stanset til den aktuelle enheten er klar. Hvis noen i bandet åpner lydnavigeringen under avspilling eller opptak, stopper sangen å spille, men jammen er fortsatt aktiv.

Jammer fungerer med touch-instrumenter og sporvisningen, men ikke med Live Loops-rutenettet.

Åpne jamkontrollene

 1. Trykk på Innstillinger-knappen Innstillinger-knapp i kontrollinjen, og trykk deretter på Sang.

  På iPhone X, iPhone 7 Plus og iPhone 6 Plus trykker du på Sanginnstillinger-knappen Sanginnstillinger-knapp i kontrollinjen.

 2. Trykk på Jam.

Opprett en jam

 • Åpne jamkontrollene, og trykk på Opprett økt.

Del kontroll over avspilling og opptak

Med mindre noe annet er angitt, kontrollerer bandlederen avspilling og opptak for jammen. Når Bandlederkontroll er på, vises transportkontrollene som nedtonet på enhetene til medlemmene.

 • Slå Bandlederkontroll-bryteren av.

Når lederen slår av Bandlederkontroll, kan bandmedlemmene dele på kontrollen over avspilling. Når et bandmedlem trykker på opptaksknappen, starter opptaket på deres enhet, og avspillingen starter på alle de andre enhetene. Når sangen spilles, kan bandmedlemmene trykke på Ta opp-knappen for å «bli med» eller på Spill av-knappen for å «gå ut» på sin enhet.

Bli med i en jam

Når jamkontrollene er synlige på lederens enhet, kan andre enheter som bruker den samme Wi-Fi-forbindelsen, bli med på jammingen.

 • Åpne jamkontrollene, og trykk på økten du vil bli med i, under Bli med i økt.

  Lederen sender sanginnstillingene for jammen til den åpne sangen på medlemmets enhet. Hvis bandmedlemmets sang har en annen taktsignatur, et annet antall sangdeler eller sangdeler med en annen lengde enn bandlederens, blir det opprettet en ny, tom sang.

Samle inn opptakene til bandmedlemmene

Bandlederen kan samle inn opptak fra alle bandmedlemmene, enten automatisk eller manuelt. Når lederen henter inn opptakene, blir de sporene med lyden slått på (inkludert solospor) fra sangene til hvert enkelt medlem lagt til i lederens sang. Mens lederen henter inn opptakene, blir avspilling og opptak stanset, og alle GarageBand-kontroller satt på pause.

Med mindre noe annet er angitt, samles opptak inn automatisk etter hvert opptak når Bandlederkontroll er på. Hent opptak automatisk-innstillingen er kun tilgjengelig når Bandlederkontroll er på. Lederen kan også slå av den automatiske hentingen og heller samle opptakene manuelt.

 1. Åpne jamkontrollene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Slå av Hent opptak automatisk.

  • Slå av Bandlederkontroll.

 3. Trykk på Hent opptak.

Hvis antallet spor overskrider det maksimale antallet (åtte), kan lederen slette spor, eller be medlemmer om å slå av lyden på eller slette spor. Deretter hentes opptakene på nytt.

De innhentede sporene har lyden slått av i lederens sang. Hvis lederen startet et nytt opptak eller henter inn spor manuelt igjen, blir alle innhentede spor slettet og erstattet med nye innhentede spor. Hvis lederen imidlertid slår på lyden for eller redigerer et innhentet spor, vil det ikke bli slettet. Hvis lederen kopierer et innhentet spor, blir ikke kopien slettet. Hvis lederen slår Hent opptak automatisk av eller på etter henting av opptak, blir ikke de innhentede sporene slettet neste gang man starter opptak.

Etter innhenting av opptak kan lederen endre sangen. Deretter kan en lydfil av den ferdige sangen sendes til medlemmene på e-post.

Forlat en jam

Et bandmedlem kan forlate jammen når som helst.

 • Åpne jamkontrollene, og trykk på Forlat økt.

Hvis et medlem forlater en jam, enten ved å trykke på Forlat jam, ved å åpne Mine sanger-oversikten eller på grunn av nettverksproblemer, kan de bli med på økten igjen ved å følge de samme trinnene som da de ble med i økten til å begynne med. Når et medlem forlater en økt, får alle i økten beskjed om det. De andre medlemmene kan jamme videre.

Stans en jam

Lederen kan stanse en jam-session når som helst. Alle medlemmene får beskjed om at økten har blitt stanset.

 • Åpne jamkontrollene, og trykk på Stopp jam.

Hvis lederen åpner Mine sanger-oversikten under en jam, stanser økten.

Publiseringsdato: 14.aug.2018
Nyttig?