GarageBand for iOS (iPhone, iPod touch): Bruk kontrollinjen

Bruk kontrollinjen

Kontrollinjen er plassert øverst på skjermen. Den inneholder kontroller som du kan bruke til å navigere til forskjellige deler av GarageBand, styre avspilling, opptak og volum, og til å åpne Loopnavigering, sporvisning og sanginnstillinger.

Navigeringsknappene på venstre side inkluderer:

Kontrollinje – venstre del
 • Navigering-knappen Navigering-knapp gir deg rask tilgang til Mine sanger-oversikten og lydene for det valgte touch-instrumentet.

 • Oversikt-knappen Oversikt-knapp åpner lydnavigeringen, der du kan velge et touch-instrument eller åpne Live Loops-rutenettet.

 • Sporvisning-knappen Sporvisning-knapp gjør det mulig å bytte mellom gjeldende touch-instrument og sporvisningen. Sporvisning-knappen blir tilgjengelig når du har laget det første opptaket av et touch-instrument i sporvisningen.

 • Rutenett-knappen Rutenett-knapp gjør det mulig å bytte mellom gjeldende touch-instrument og Live Loops-rutenettet. Rutenett-knappen er tilgjengelige fra touch-instrumenter og sporvisningen når det finnes fylte celler i rutenettet.

 • På iPhone X, iPhone 7 Plus og iPhone 6 Plus åpner Sporkontroller-knappen Sporkontroller-knapp sporkontrollene for det markerte sporet.

 • FX-knappen viser eller skjuler Remix FX-kontrollene.

Kontrollene for avspilling av sangen (kalt transportkontroller) i midten inkluderer følgende:

Kontrollinje – midtre del
 • Gå til begynnelsen-knappen Gå til begynnelsen-knapp flytter spillehodet til begynnelsen av sangen. Mens sangen spilles, endres Gå til begynnelsen-knappen til en Stopp-knapp.

 • Start-knappen Start-knapp starter avspillingen av sangen, eller den stopper den hvis sangen er under avspilling.

 • Ta opp-knappen ta opp-knapp starter opptaket. Hvis du vil stoppe opptaket og stoppe spillehodet, trykker du på Spill av-knappen.

 • Metronom-knappen Metronom-knapp starter og stopper metronomen.

 •  Angre-knappen Angre-knapp vises når du tar opp et touch-instrument eller gjør endringer i sporvisningen. Trykk på den for å angre tidligere endringer.

Knappene på høyre side inkluderer:

Kontrollinje – høyre del
Kontrollinje – høyre del
 • Med Kontroller-knappen Kontroller-knapp kan du vise eller skjule kontrollområdet for det gjeldende touch-instrumentet.

 • Loopnavigering-knappen Loopnavigering-knapp åpner Loopnavigering. Der kan du finne og høre på looper som du kan legge til i sangen. Loopnavigering-knappen er bare tilgjengelig i sporvisning.

 • Med Innstillinger-knappen Innstillinger-knapp kan du vise og redigere sporkontroller og sanginnstillinger, inkludert innstillinger for metronom, tempo og toneart. Du kan også åpne Hjelp for GarageBand.

 • På iPhone X, iPhone 7 Plus og iPhone 6 Plus gjør Sanginnstillinger-knappen Sanginnstillinger-knapp det mulig å vise og redigere sanginnstillinger, inkludert innstillinger for metronom, tempo og toneart. Du kan også åpne Hjelp for GarageBand.

Publiseringsdato: 14.aug.2018
Nyttig?