Keynote för Mac: Samarbeta på en delad Keynote-presentation

Samarbeta på en delad Keynote-presentation

Vare sig du äger en delad presentation eller har bjudits in till att samarbeta kan du efter det att du öppnat presentationen se de ändringar som andra gör i realtid, gömma eller visa pågående ändringar med mera.

Antalet personer som redigerar eller visar presentationen (förutom du) visas på knappen Samarbeta i verktygsfältet, och deras namn visas i deltagarlistan.

Tacka ja till en inbjudan om att samarbeta

När du får en länk till en delad presentation kan olika saker hända när du klickar på länken. Vad som händer beror på vilken åtkomst och behörighet som ägaren har ställt in, vilka Keynote- och macOS-versioner som är installerade på datorn och om du är inloggad på iCloud.

 1. Klicka på länken i brevet, meddelandet eller inlägget som du fått.

 2. Logga in på iCloud med ett Apple-ID om du ombeds att göra det, eller följ de anvisningar som visas.

  Presentationen öppnas beroende på följande:

  • På en Mac: Presentationen öppnas i Keynote för Mac eller i Keynote för iCloud beroende på om iCloud är inställt på datorn och om du är inloggad, var du klickade på länken (t.ex. i Mail på datorn eller på en webbsida) och om du har macOS High Sierra 10.13 eller senare och Keynote 9.1 eller senare installerade på datorn.

  • På iCloud.com på en Mac- eller Windows-dator: Om du är inloggad på iCloud.com i en webbläsare öppnas presentationen i Keynote för iCloud och läggs till i presentationshanteraren och i iCloud Drive.

  • På en iOS-enhet med iOS 11 eller senare och Keynote 5.1 eller senare: Presentationen öppnas i Keynote på iOS-enheten och läggs till i presentationshanteraren.

  • På en Android-enhet eller en iOS-enhet utan iOS 11 eller senare och Keynote 5.1 eller senare: Presentationen öppnas i en webbläsare där du kan visa men inte redigera den.

Om du har problem med att tacka ja till en inbjudan ska du kontrollera att du uppfyller iCloud- och systemkraven.

Samarbeta på en delad presentation

 1. Öppna den delade presentationen.

  Om du har öppnat presentationen tidigare kan du leta efter den i Keynote-mappen i iCloud Drive. Om presentationen inte finns där klickar du på länken i brevet, meddelandet eller inlägget som du har fått. Logga in om du blir ombedd att göra det.

  Om det inte går att öppna presentationen läser du Tacka ja till en inbjudan om att samarbeta ovan.

 2. Redigera presentationen.

  Redigeringar av presentationen som du och andra gör visas i realtid. Färgade pekare och färgade text- och objektmarkeringar visas där andra håller på att redigera. Om du håller markören över en sådan färgad pekare kan du se vem det är som redigerar.

 3. Gör något av följande:

  •  Visa vem som arbetar med presentationen: Genom att klicka på samarbetsknappen i verktygsfältet öppnar du deltagarlistan. Där kan du se vem som anslutit till presentationen och vem som för tillfället redigerar eller visar den.

   Antalet personer som redigerar eller visar presentationen (förutom du) visas på knappen.

  •  Följ någons redigeringar: Klicka på den färgade punkten bredvid personens namn i deltagarlistan. Om du inte ser någon färgad punkt har personen presentationen öppen men deltar inte aktivt.

  •  Göm eller visa aktivitet (färgade pekare eller markeringar): Välj Innehåll > Göm samarbetsaktivitet eller Innehåll > Visa samarbetsaktivitet (från menyn Innehåll överst på skärmen).

  • Lös konflikter: Om du äger presentationen och konflikter uppstår visas en dialogruta. Välj den version som du vill behålla. Om du behåller fler än en är det den senaste versionen som delas.

Om en varning visas på samarbetsknappen knappen för samarbete offline i verktygsfältet är datorn inte ansluten till internet och du kan inte redigera presentationen förrän den är ansluten igen. Kontrollera internetanslutningen och vänta tills datorn är ansluten igen.

Välja att inte längre delta i en delad presentation

Om du inte längre vill ha tillgång till en presentation som någon har delat med dig kan du ta bort dig själv från deltagarlistan.

 1. Klicka på samarbetsknappen i verktygsfältet.

 2. Håll pekaren på ditt namn, klicka på de tre punkter som visas och välj Ta bort mig.

Om du tar bort ditt namn från deltagarlistan tas presentationen bort från din iCloud Drive. Om du vill få tillgång till presentationen igen senare kan du öppna den genom att klicka eller trycka på den ursprungliga länken.

Obs! Alla Keynote-funktioner är inte tillgängliga för en presentation som delas med andra. Läs den här Apple Support-artikeln för mer information.

Published Date: 2019-jul-02
Helpful?