Keynote pre Mac: Spolupráca na zdieľanej prezentácii Keynote

Spolupráca na zdieľanej prezentácii Keynote

Ak ste vlastníkom zdieľanej prezentácie alebo vás pozvali na spoluprácu, po otvorení prezentácie môžete sledovať úpravy od ostatných ľudí v reálnom čase, skryť alebo zobraziť úpravy a podobne.

Počet ľudí upravujúcich alebo zobrazujúcich prezentáciu (bez vás) sa zobrazí na tlačidle Spolupracovať na paneli s nástrojmi a ich mená sa zobrazia v zozname účastníkov.

Prijatie pozvánky na spoluprácu

Čo sa stane po prijatí odkazu na zdieľanú prezentáciu a kliknutí naň závisí od prístupu a práv nastavených vlastníkom, verzií Keynote a systému macOS nainštalovaných v počítači a od toho, či ste prihlásení do iCloudu.

 1. Kliknite na odkaz v prijatom emaile, správe alebo príspevku.

 2. Po výzve sa prihláste do iCloudu pomocou Apple ID, alebo postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia.

  Prezentáciu otvoríte niektorým z týchto postupov:

  • Na počítači Mac: Prezentácia sa otvorí v aplikácii Keynote pre Mac alebo Keynote pre iCloud v závislosti od toho, či máte v Macu nastavený iCloud a či ste sa doň prihlásili, kde ste klikli na odkaz (napríklad v aplikácii Mail na Macu alebo na webovej stránke) a či máte v počítači nainštalovaný macOS High Sierra 10.13 alebo novšiu verziu a Keynote 9.1 alebo novšiu verziu.

  • Na stránke iCloud.com v Macu alebo v počítači s Windowsom: Ak ste prihlásení na stránke iCloud.com vo webovom prehliadači, prezentácia sa otvorí v Keynote pre iCloud a pridá sa do správcu prezentácií a do iCloud Drivu.

  • V iOS zariadení so systémom iOS 11 alebo novším a Keynote 5.1 alebo novšou verziou: Prezentácia sa otvorí v apke Keynote na vašom iOS zariadení a pridá sa do správcu prezentácií.

  • Na zariadení s Androidom alebo iOS zariadení bez systému iOS 11 alebo novšieho a Keynote 5.1 alebo novšej verzie: Prezentácia sa otvorí v prehliadači, kde ju môžete zobraziť, ale nie upraviť.

Ak máte problém s prijatím pozvánky, uistite sa, či spĺňate požiadavky iCloudu a systémové požiadavky.

Spolupráca na zdieľanej prezentácii

 1. Otvorte zdieľanú prezentáciu.

  Ak ste už prezentáciu v minulosti otvorili, vyhľadajte ju v priečinku Keynote v iCloud Drive. Ak sa prezentácia nezobrazuje, kliknite na odkaz v emailovej správe, textovej správe alebo príspevku, ktorý ste dostali, a po zobrazení výzvy sa prihláste.

  Ak sa prezentácia nedá otvoriť, pozrite si časť Prijatie pozvánky na spoluprácu, ktorá je uvedená vyššie.

 2. Upravte prezentáciu.

  Úpravy, ktoré vykonáte vy alebo ostatní užívatelia v prezentácii, sa budú zobrazovať v reálnom čase. Farebné kurzory a farebné výbery textu a objektov označujú, kde práve vykonávajú úpravy iní užívatelia. Posuňte svoj ukazovateľ myši nad farebný kurzor a uvidíte, kto práve robí úpravy.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  •  Zobrazenie užívateľov, ktorí pracujú na prezentácii: Kliknite na tlačidlo Spolupracovníci na paneli s nástrojmi a otvorí sa zoznam účastníkov, ktorý ukazuje, kto sa pridal k prezentácii a kto ju práve upravuje alebo zobrazuje.

   Počet ľudí upravujúcich alebo zobrazujúcich prezentáciu (bez vás) sa zobrazí na tlačidle.

  •  Sledovanie niekoho úprav: Kliknite na farebný bod vedľa mena osoby v zozname účastníkov. Ak sa farebný bod nezobrazuje, táto osoba má otvorenú prezentáciu, ale aktívne na nej nepracuje.

  •  Skrytie alebo zobrazenie aktivity (farebné kurzory alebo výbery): Vyberte Zobraziť > Skryť spoluprácu alebo Zobraziť > Zobraziť spoluprácu (v menu Zobraziť v hornej časti obrazovky).

  • Riešenie konfliktov: Ak ste vlastníkom prezentácie a nastanú konflikty, zobrazí sa vám dialógové okno. Vyberte verziu, ktorú si chcete ponechať. Ak ponecháte viac verzií, najnovšia verzia zostane zdieľanou verziou.

Ak sa zobrazí upozornenie na tlačidle Spolupracovať tlačidlo Spolupráca offline v paneli s nástrojmi, počítač je offline a prezentáciu nemôžete upravovať, kým nebude znova online. Skontrolujte pripojenie na internet a počkajte, kým sa počítač znova pripojí.

Opustenie spolupráce na zdieľanej prezentácii

Ak už nechcete mať viac prístup k prezentácii, ktorú s vami niekto zdieľal, môžete sa odstrániť zo zoznamu účastníkov.

 1. Kliknite na tlačidlo Spolupracovníci na paneli s nástrojmi.

 2. Premiestnite ukazovateľ nad svoje meno, kliknite na tri zobrazené body a vyberte Odstrániť ma.

Odstránením svojho mena zo zoznamu účastníkov odstránite prezentáciu zo svojej služby iCloud Drive. Ak budete chcieť neskôr opäť získať prístup k prezentácii, môžete ju otvoriť pomocou pôvodného odkazu.

Poznámka: V tabuľke zdieľanej s ostatnými nie sú dostupné všetky funkcie Keynote. Informácie nájdete v nasledovnom článku podpory Apple.

Published Date: 10.7.2019
Helpful?