Keynote dla systemu Mac: Współpraca z udostępnianą prezentacją Keynote

Współpraca z udostępnianą prezentacją Keynote

Zarówno właściciel udostępnionej prezentacji, jak i osoby zaproszone do współpracy z nią po otwarciu prezentacji mogą między innymi wyświetlać w czasie rzeczywistym zmiany wprowadzone przez innych oraz wyświetlać lub ukrywać czynności edycji.

Liczba osób (poza Tobą) wyświetlających lub edytujących prezentację w danym momencie jest wyświetlana na przycisku Współpraca na pasku narzędzi, a nazwy użytkowników ― na liście uczestników.

Przyjmowanie zaproszenia do współpracy

Gdy otrzymasz łącze do udostępnianej prezentacji, reakcja na kliknięcie w nie zależy od takich czynników, jak dostęp i uprawnienia ustawione przez właściciela prezentacji, zainstalowane na komputerze wersje Keynote oraz systemu macOS, a także bycie zalogowanym na swoim koncie iCloud.

 1. Kliknij w łącze w otrzymanej wiadomości email, innej wiadomości lub poście.

 2. Jeśli będzie to wymagane, zaloguj się do iCloud przy użyciu Apple ID lub postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  Sposób otwarcia prezentacji zależy od następujących czynników:

  • Na Macu: Prezentacja jest otwierana w Keynote dla Maca lub Keynote dla iCloud — w zależności od tego, czy na Macu skonfigurowany został iCloud i czy użytkownik jest do niego zalogowany, czy jest zainstalowany system macOS High Sierra 10.13 (lub nowszy) oraz Keynote 9.1 (lub nowszy), a także od sposobu dostarczenia łącza (na przykład w aplikacji Mail na Macu lub na stronie internetowej).

  • Użytkownik jest zalogowany do iCloud.com na Macu lub komputerze z systemem Windows: Jeśli zalogujesz się wcześniej na iCloud.com w przeglądarce Internetu, prezentacja zostanie otwarta w Keynote dla iCloud oraz dodana do menedżera prezentacji, a także na iCloud Drive.

  • Na urządzeniu iOS z systemem iOS 11 lub nowszym oraz aplikacją Keynote 5.1 lub nowszą: Prezentacja zostanie otwarta w Keynote na urządzeniu iOS i dodana do menedżera prezentacji.

  • Na urządzeniu Android lub urządzeniu iOS bez systemu iOS 11 lub nowszego i aplikacji Keynote 5.1 lub nowszej: Prezentacja jest otwierana w przeglądarce. Możesz ją przeglądać, ale nie edytować.

Jeśli napotykasz problemy z przyjęciem zaproszenia, upewnij się że spełniasz wymagania iCloud i systemowe.

Współpraca z udostępnianą prezentacją

 1. Otwarcie udostępnianej prezentacji.

  Jeśli prezentacja była już przez Ciebie otwierana, poszukaj jej w folderze Keynote na iCloud Drive. Jeśli nie widzisz tej prezentacji, kliknij w łącze w wiadomości, wiadomości email lub otrzymanym poście. Zaloguj się, jeśli będzie to wymagane.

  Jeśli nie możesz otworzyć prezentacji, zobacz: „Przyjmowanie zaproszenia do współpracy” powyżej.

 2. Edycja prezentacji.

  Zmiany w prezentacji dokonywane przez Ciebie i innych pojawiają się w czasie rzeczywistym. Kolorowe kursory oraz kolorowe ramki zaznaczenia tekstu i obiektów wskazują, co edytują obecnie inne osoby. Aby sprawdzić, kto dokonuje edycji, umieść wskaźnik na kolorowym kursorze.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  •  Sprawdzanie, kto pracuje z prezentacją: Aby otworzyć listę uczestników, pokazującą kto dołączył do prezentacji, oraz kto ją edytuje lub ogląda, kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi.

   Liczba osób (poza Tobą) edytujących lub wyświetlających prezentację w danym momencie jest wyświetlana na przycisku.

  •  Śledzenie zmian innej osoby: Kliknij w kolorową kropkę obok nazwy osoby na liście uczestników. Jeśli nie widzisz kolorowej kropki, dana osoba otworzyła prezentację, ale nie uczestniczy aktywnie w pracy z nią.

  •  Ukrywanie lub pokazywanie aktywności (kolorowy kursor lub zaznaczenie): Wybierz polecenie menu Widok >Ukryj czynności współpracy lub Widok > Pokaż czynności współpracy (menu Widok znajduje się na górze ekranu).

  • Rozwiązywanie konfliktów: Jeśli jesteś właścicielem prezentacji, w przypadku wystąpienia konfliktu zobaczysz okno dialogowe. Wybierz w nim wersję, którą chcesz pozostawić. Jeżeli pozostawisz więcej niż jedną wersję, najnowsza z nich pozostanie wersją udostępnianą.

Jeśli na przycisku Współpracuj przycisk Współpracuj bez połączenia z siecią na pasku narzędzi widoczna jest ikona ostrzeżenia, Twój komputer jest poza siecią. Nie możesz edytować prezentacji do momentu nawiązania połączenia z siecią. Sprawdź swoje połączenie internetowe i poczekaj, aż komputer połączy się ponownie z siecią.

Rezygnowanie z udziału w pracy nad udostępnianą prezentacją.

Jeśli nie chcesz mieć więcej dostępu do prezentacji, która została Ci udostępniona, możesz usunąć siebie z listy uczestników.

 1. Kliknij w przycisk współpracy na pasku narzędzi.

 2. Przesuń wskaźnik nad swoją nazwę użytkownika, kliknij w wyświetlone trzy kropki, a następnie wybierz Usuń mnie.

Usunięcie swojej nazwy z listy uczestników usuwa prezentację z Twojego iCloud Drive. Jeśli zechcesz otworzyć ją ponownie, możesz użyć otrzymanego wcześniej łącza.

Uwaga: Nie wszystkie funkcje Keynote są dostępne dla prezentacji udostępnianych innym osobom. Aby uzyskać informacje na ten temat, zapoznaj się z tym artykułem wsparcia produktów Apple.

Published Date: 2019-07-03
Helpful?