Keynote za Mac: Suradnja na dijeljenoj prezentaciji aplikacije Keynote

Suradnja na dijeljenoj prezentaciji aplikacije Keynote

Bez obzira na to jeste li vlasnik dijeljene prezentacije ili ste pozvani na suradnju, nakon što otvorite prezentaciju možete vidjeti uređivanja koje su unijeli ostali u stvarnom vremenu, sakriti ili prikazati aktivnosti uređivanja i više.

Broj ljudi koji uređuju ili pregledavaju prezentaciju (ne uključujući vas) prikazuje se na tipki Suradnja u alatnoj traci, a njihova se imena pojavljuju na popisu sudionika.

Prihvaćanje poziva na suradnju

Kada primite link na dijeljenu prezentaciju, ono što će se dogoditi kada kliknete na link ovisi o pristupu i dopuštenju koje je podesio vlasnik, instaliranim verzijama aplikacije Keynote i sustava macOS na vašem računalu te jeste li prijavljeni na iCloud.

 1. Kliknite link u primljenoj e-mail poruci, tekstualnoj poruci ili objavi.

 2. Ako se to od vas traži, prijavite se na iCloud s računom Apple ID ili slijedite bilo koje upute koje se pojave.

  Prezentacija se otvara na temelju sljedećeg:

  • Na računalu Mac: Prezentacija se otvara u aplikaciji Keynote za Mac ili u aplikaciji Keynote za iCloud, ovisno o tome je li iCloud podešen na vašem Macu i jeste li prijavljeni; gdje ste kliknuli na link (primjerice u aplikaciji Mail na Macu ili na web stranici) te imate li na svom računalu instaliran macOS High Sierra 10.13 ili noviji i aplikaciju Keynote 9.1 ili noviju.

  • Na usluzi iCloud.com na računalu Mac ili Windows: Ako ste prijavljeni na iCloud.com u web-pregledniku, prezentacija se otvara u aplikaciji Keynote za iCloud, i dodaje se u vaš upravitelj prezentacija i na iCloud Drive.

  • Na iOS uređaju sa sustavom iOS 11 ili novijim i aplikacijom Keynote 5.1 ili novijom. Prezentacija se otvara u aplikaciji Keynote na vašem uređaju iOS i dodaje se upravitelju prezentacija.

  • Na Android uređaju ili iOS uređaju koji nema sustav iOS 11 ili noviji i aplikaciju Keynote 5.1 ili noviju verziju: Prezentacija se otvara u pregledniku u kojem se može pregledavati, ali ne i uređivati.

Ako imate poteškoće sa prihvaćanjem poziva, pobrinite se da ispunite zahtjeve iClouda i sustava.

Suradnja na dijeljenoj prezentaciji

 1. Otvorite dijeljenu prezentaciju.

  Ako ste prethodno otvorili prezentaciju, potražite je u mapi Keynote iCloud Drivea. Ako ne vidite prezentaciju, kliknite na link u e-mailu, poruci ili objavi koju ste primili, i ako se to od vas traži, prijavite se.

  Ako ne možete otvoriti prezentaciju, pogledajte „Prihvaćanje poziva na suradnju” iznad.

 2. Uredite prezentaciju.

  Izmjene koje vi i ostali unosite u prezentaciju pojavljuju se u stvarnom vremenu. Pokazivači u boji i obojeni dijelovi teksta i objekti označavaju gdje ostali trenutno uređuju. Pomaknite svoj pokazivač preko obojenog kursora kako biste vidjeli tko unosi izmjene.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  •  Pogledajte tko radi u prezentaciji: Kliknite tipku Suradnici u alatnoj traci kako biste otvorili popis suradnika koji pokazuje tko je pristupio prezentaciji i tko je trenutno uređuje ili pregledava.

   Broj ljudi koji uređuju ili pregledavaju prezentaciju (ne uključujući vas) prikazuje se na tipki.

  •  Pratite nečija uređivanja: Kliknite na točku u boji uz ime osobe na popisu sudionika. Ako ne vidite točku u boji, osoba je otvorila prezentaciju, ali trenutno aktivno ne sudjeluje.

  •  Sakrivanje ili prikaz aktivnosti (kursori u boji ili odabiri): Odaberite Prikaz > Sakrij aktivnost suradnje ili Prikaz > Prikaži aktivnost suradnje (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona).

  • Rješavanje konflikata: Ako ste vlasnik prezentacije i dođe do konflikata, pogledajte dijaloški okvir. Odaberite verziju koju želite zadržati; ako zadržite više od jedne, najrecentnija ostaje dijeljena verzija.

Ako vidite upozorenje na tipki Suradnja tipka Suradnja u odspojenom modu u alatnoj traci, vaše računalo nije spojeno na internet te više ne možete uređivati prezentaciju dok se ponovo ne spoji na internet. Provjerite svoju internetsku vezu i pričekajte da se računalo ponovno poveže.

Iziđite iz dijeljene prezentacije

Ako više ne želite imati pristup prezentaciji koja je s vama podijeljena, možete se ukloniti s popisa sudionika.

 1. Kliknite na tipku Suradnici u alatnoj traci.

 2. Pomaknite pokazivač preko svog imena, kliknite na tri točkice koja se pojave, pa odaberite Ukloni me.

Uklanjanjem svog imena s popisa sudionika prezentacija se uklanja s vašeg iCloud Drivea. Ako kasnije želite ponovno pristupiti prezentaciji, možete upotrijebiti originalni link da je otvorite.

Napomena: Nisu sve značajke aplikacije Keynote dostupne za prezentaciju koja se dijeli s ostalima. Za informacije pogledajte ovaj članak Apple podrške.

Published Date: 10.07.2019.
Helpful?