Keynote pro Mac: Spolupráce na sdílené prezentaci Keynote

Spolupráce na sdílené prezentaci Keynote

Ať už jste vlastníkem sdílené prezentace, nebo jste byli pozváni ke spolupráci, po otevření prezentace můžete v reálném čase vidět úpravy prováděné ostatními účastníky, skrýt nebo zobrazit činnost spojenou s úpravami a další.

Počet osob, které prezentaci prohlíží nebo upravují (mimo vás), se zobrazí na panelu nástrojů na tlačítku Spolupráce a jejich jména jsou uvedena v seznamu účastníků.

Přijetí pozvánky ke spolupráci

Obdržíte‑li odkaz na sdílenou prezentaci, akce spuštěná kliknutím na tento odkaz bude záviset na přístupových oprávněních nastavených vlastníkem, na tom, jaké verze aplikace Keynote a systému macOS máte v počítači nainstalované, a také na tom, zda jste přihlášeni k iCloudu či nikoli.

 1. Klikněte na odkaz v přijatém e-mailu, zprávě nebo příspěvku.

 2. Pokud budete vyzváni, přihlaste se svým Apple ID k iCloudu nebo postupujte podle zobrazených pokynů.

  Prezentace se otevře na základě následujících skutečností:

  • Na Macu: Prezentace se otevře v aplikaci Keynote pro Mac nebo Keynote pro iCloud podle toho, zda je na vašem Macu nakonfigurovaný iCloud a jste k němu přihlášení, kde jste na odkaz klikli (například v Mailu na Macu nebo na webové stránce) a zda máte v počítači nainstalovaný macOS High Sierra 10.13 nebo novější a Keynote 9.1 nebo novější.

  • Na webu iCloud.com na Macu nebo počítači s Windows: Jste-li ve webovém prohlížeči přihlášeni na web iCloud.com, otevře se prezentace v Keynote pro iCloud a přidá se do správce prezentací a na iCloud Drive.

  • Na iOS zařízení se systémem iOS 11 nebo novějším a aplikací Keynote 5.1 nebo novější: Prezentace se otevře v Keynote na iOS zařízení a přidá se do správce prezentací.

  • Na zařízení s Androidem nebo na iOS zařízení bez systému iOS 11 a aplikace Keynote 5.1 nebo novější: Prezentace se otevře v prohlížeči, kde ji můžete prohlížet, ne však upravovat.

Pokud máte potíže s přijetím pozvánky, ověřte, že splňujete požadavky na iCloud a systém.

Spolupráce na sdílené prezentaci

 1. Otevřete sdílenou prezentaci.

  Pokud jste už prezentaci měli otevřenou, vyhledejte ji ve složce Keynote na iCloud Drivu. Pokud prezentaci nevidíte, klikněte na odkaz v e-mailu, zprávě nebo příspěvku, který jste dostali, a v případě potřeby se přihlaste.

  Pokud prezentaci nemůžete otevřít, podívejte se na téma „Přijetí pozvánky ke spolupráci“ výše.

 2. Upravte prezentaci.

  Úpravy prováděné vámi a ostatními se zobrazují v reálném čase. Barevné kurzory a barevné výběry textu a objektů zvýrazňují, co právě ostatní upravují. Přesunutím ukazatele na barevný kurzor zobrazíte identifikaci uživatele.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  •  Zobrazení spolupracujících podílejících se na prezentaci: Kliknutím na tlačítko Spolupracující na panelu nástrojů otevřete seznam účastníků, ve kterém zjistíte, kdo se k prezentaci připojil a kdo ji právě upravuje nebo prohlíží.

   Na tomto tlačítku se zobrazuje počet osob, které prezentaci prohlíží nebo upravují (mimo vás).

  •  Sledování úprav nějakého uživatele: Klikněte na barevnou tečku vedle jména osoby v seznamu účastníků. Pokud barevnou tečku nevidíte, daná osoba má prezentaci otevřenou, ale práce na ní se neúčastní aktivně.

  •  Skrytí nebo zobrazení aktivity (barevné kurzory a výběry): Použijte příkaz Zobrazení > Skrýt aktivitu spolupráce nebo Zobrazení > Zobrazit aktivitu spolupráce (z nabídky Zobrazení u horního okraje obrazovky).

  • Řešení konfliktů: Pokud jste vlastníkem prezentace a vznikly konflikty, zobrazí se vám dialog. Vyberte verzi, kterou chcete zachovat. Pokud zachováte více verzí, bude sdílena ta nejnovější.

Jestliže se na nástrojovém panelu na tlačítku Spolupráce tlačítko Spolupráce offline zobrazuje upozornění, váš počítač je offline a prezentaci nemůžete upravovat, dokud nebudete znovu připojeni k internetu. Zkontrolujte připojení k internetu a počkejte, až se počítač znovu připojí.

Odhlášení ze sdílené prezentace

Pokud už nechcete mít přístup k prezentaci, která s vámi byla sdílena, můžete se ze seznamu účastníků odebrat.

 1. Klikněte na tlačítko Spolupracující na nástrojovém panelu.

 2. Přesuňte ukazatel na své jméno, klikněte na tři zobrazené tečky a vyberte Odstraňte mě.

Odstraněním svého jména ze seznamu účastníků se prezentace odstraní z vašeho iCloud Drivu. Pokud budete později chtít znovu získat přístup k prezentaci, otevřete ji původním odkazem.

Poznámka: U prezentací sdílených s jinými uživateli nejsou k dispozici některé funkce Keynote. Další informace najdete v tomto článku podpory Apple.

Published Date: 10.7.2019
Helpful?