Keynote för Mac: Självspelande eller interaktiva presentationer

Självspelande eller interaktiva presentationer

Du kan ställa in att presentationen ska gå framåt automatiskt, som en film, utan att någon åtgärd krävs. Du kan också ställa in en interaktiv presentation som bara byter diabild när åskådaren klickar på dess länkar. Du kan också ställa in att en presentation ska spelas upp när den öppnas, att den ska spelas upp kontinuerligt i en loop och att den ska startas om efter en viss tidsperiod om presentationen är inaktiv.

De här alternativen är användbara när presentationen spelas upp på en offentlig bildskärm.

Skapa en interaktiv presentation eller en som spelas upp automatiskt

 1. När presentationen är öppen klickar du på fliken Dokument i dokumentsidofältet .

 2. Välj uppspelningsalternativ:

  • Spela upp automatiskt vid öppning: Presentationen börjar spelas upp så fort den har öppnats.

  • Upprepa bildspel: Presentationen spelas upp i en kontinuerlig loop. Om du vill att presentationen ska spelas upp av sig själv i en loop måste du välja Självspelande från popupmenyn Presentationstyp (se steg 3).

  • Starta om när det varit inaktivt i: Ställ in tiden innan en presentation startar om genom att använda pilarna. Om en presentation spelas upp, och ingen har interagerat med skärmen under en viss tidslängd, återgår presentationen till den första diabilden.

 3. Klicka på popupmenyn Presentationstyp och välj något av följande:

  • Endast länkar: Diabilden byts endast när presentatören (eller en åskådare) klickar på en länk.

  • Självspelande: Går framåt automatiskt, utan att någon åtgärd krävs. Om du vill ändra fördröjningen mellan diabildsövergångar eller mellan byggeffekter använder du reglagen bredvid Fördröjning.

  Om du vill återgå till att byta diabilder på det förvalda sättet, med höger- och vänsterpiltangent, väljer du Normalt.

Om du vill spela upp presentationen markerar du den diabild som du vill börja med genom att klicka på den i diabildsnavigatorn och klickar sedan på uppspelningsknappen i verktygsfältet

Published Date: 2019-jul-02
Helpful?