Keynote pre Mac: Automatické alebo interaktívne prehrávanie prezentácií

Automatické alebo interaktívne prehrávanie prezentácií

Prezentáciu môžete nastaviť tak, aby sa snímky posúvali automaticky (ako pri filme) bez interakcie užívateľa. Alebo môžete prezentáciu nastaviť ako interaktívnu prezentáciu, ktorá mení snímky, len keď divák klikne na jej odkazy. Prezentáciu môžete tiež nastaviť tak, aby sa prehrala po otvorení, aby jej prehrávanie prebiehalo stále dookola alebo aby sa reštartovala, ak sa jej prehrávanie na istý čas zastaví.

Tieto možnosti sú obzvlášť užitočné, keď sa prezentácia prehráva v prostredí kiosku.

Vytvorenie interaktívnej alebo automaticky posúvanej prezentácie

 1. V otvorenej prezentácii kliknite na postrannom paneli Dokument na záložku Dokument.

 2. Vyberte ľubovoľnú z možností prehrávania:

  • Automaticky prehrať pri otvorení: Prezentácia sa začne prehrávať ihneď po otvorení.

  • Opakovať prezentáciu: Prezentácia sa prehráva donekonečna. Ak chcete zmeniť prezentáciu na samospúšťanú slučku, vo vyskakovacom okne Typ prezentácie vyberte Samospúšťacia, ako je to popísané v kroku 3.

  • Reštartovať po nečinnosti: Pomocou šípok nastavte dobu nečinnosti pred tým, ako sa prezentácia reštartuje. Ak pri prehrávaní prezentácie istý čas nedošlo k interakcii s obrazovkou, prezentácia sa vráti na prvú snímku.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Typ prezentácie a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Iba odkazy: Snímky sa zmenia, iba keď prezentátor (alebo divák) klikne na odkaz.

  • Samospúšťanie: Posúva sa automaticky bez potreby interakcie užívateľa. Ak chcete zmeniť oneskorenie medzi prechodmi snímok alebo medzi efektmi zostavy, použite ovládania vedľa Oneskorenie.

  Ak sa chcete vrátiť na predvolené správanie zmeny snímok pomocou šípky doprava alebo doľava, vyberte Normálne.

Ak chcete prehrať prezentáciu, v navigátore snímok kliknutím vyberte požadovanú začiatočnú snímku a potom kliknite na tlačidlo Prehraťpaneli s nástrojmi.

Published Date: 10.7.2019
Helpful?