Keynote dla systemu Mac: Prezentacje automatyczne oraz interaktywne

Prezentacje automatyczne oraz interaktywne

Możesz wybrać, aby prezentacja była odtwarzana automatycznie, jak film — bez konieczności interakcji. Możesz również skonfigurować prezentację interaktywną, przełączającą slajdy tylko po kliknięciu przez widza w łącza. Prezentacja może być również odtwarzana po otworzeniu, odtwarzana ciągle w pętli oraz rozpoczynana ponownie po upływie określonego czasu bezczynności.

Opcje te są szczególnie użyteczne, gdy prezentacja odtwarzana jest w kiosku informacyjnym.

Tworzenie prezentacji interaktywnej lub prezentacji odtwarzanej automatycznie

 1. Gdy prezentacja jest otworzona, kliknij w kartę Dokument na pasku bocznym Dokument .

 2. Wybierz opcje odtwarzania:

  • Odtwarzaj automatycznie po otwarciu: Prezentacja odtwarzana jest od razu po jej otworzeniu.

  • Odtwarzaj pokaz slajdów w pętli: Prezentacja odtwarzana jest cały czas. Aby prezentacja była automatycznie odtwarzana w pętli, pamiętaj o wybraniu Automatyczna z menu podręcznego Typ prezentacji (zgodnie z opisem w kroku 3).

  • Od nowa, gdy nieaktywny przez: Użyj strzałek, aby ustawić czas braku aktywności, po którym prezentacja ma być wznawiana. Jeśli podczas odtwarzania prezentacji nie nastąpi przez określony czas żadna interakcja użytkownika z ekranem, prezentacja automatycznie wraca do pierwszego slajdu.

 3. Kliknij w menu podręczne Typ prezentacji, a następnie wybierz:

  • Tylko łącza: Zmiana slajdów wymaga kliknięcia w łącze przez prezentera (lub widza).

  • Automatyczna: Przejście do kolejnych slajdów następuje automatycznie, prezentacja odtwarzana jest bez konieczności interakcji. Aby zmienić opóźnienie między przejściami slajdów lub efektami animacji, użyj narzędzi obok etykiety Opóźnienie.

  Aby przywrócić domyślne działanie zmieniania slajdów klawiszami Strzałka w lewo oraz Strzałka w prawo, wybierz Normalna.

Aby odtwarzać prezentację, kliknij w nawigatorze slajdów w slajd, od którego chcesz zacząć, a następnie kliknij w przycisk Odtwarzaj na pasku narzędzi.

Published Date: 2019-07-03
Helpful?