Keynote for Mac: Selvspillende eller interaktive presentasjoner

Selvspillende eller interaktive presentasjoner

Du kan konfigurere presentasjonen til å gå framover automatisk, som en film, uten brukermedvirkning. Eller du kan konfigurere en interaktiv presentasjon som bytter lysbilde kun når seeren klikker på koblingene. Du kan også angi at en presentasjon skal spilles av når den åpnes, at den spilles av kontinuerlig i sløyfe, og at presentasjonen skal starte på nytt hvis den er inaktiv i en bestemt tidsperiode.

Disse alternativene er spesielt nyttige når presentasjonen spilles i en informasjonskiosk.

Opprett en interaktiv presentasjon eller en presentasjon som går framover automatisk

 1. Ha presentasjonen åpen og klikk på Dokument-fanen i Dokument-sidepanelet .

 2. Marker et avspillingsvalg:

  • Spill av automatisk ved åpning: Presentasjonen starter avspilling automatisk etter at den åpnes.

  • Lysbilder i sløyfe: Presentasjonen spilles av kontinuerlig. Hvis du vil gjøre presentasjonen til en selvspillende sløyfe, velger du Selvspillende fra Presentasjonstype-lokalmenyen, som beskrevet i trinn 3.

  • Hvis inaktiv, start etter: Bruk pilene til å angi lengden på inaktiv tid før presentasjonen skal startes på nytt. Hvis en presentasjon spilles av og det ikke har vært noen interaksjon med skjermen etter en viss periode, går presentasjonen tilbake til det første lysbildet.

 3. Klikk på Presentasjonstype-lokalmenyen og velg deretter ett av følgende:

  • Kun koblinger: Bytter lysbilde kun når presentatøren (eller seeren) klikker på en hyperkobling.

  • Selvspillende: Går framover automatisk uten brukermedvirkning. Hvis du vil endre forsinkelsen mellom overgangene eller mellom byggeffekter, bruker du kontrollene ved siden av Forsinkelse.

  Hvis du vil gå tilbake til standardoppførselen med å bytte lysbilde ved hjelp av høyrepil- og venstrepiltastene, velger du Normal.

For å spille presentasjonen, klikk for å markere lysbildet du vil begynne med, i lysbildenavigeringen, og klikk deretter på Spill av-knappen i verktøylinjen.

Published Date: 03.jul.2019
Helpful?