Keynote voor Mac: Automatisch afgespeelde of interactieve presentaties

Automatisch afgespeelde of interactieve presentaties

Je kunt instellen dat je presentatie automatisch wordt afgespeeld, net als een film, en er geen interactie nodig is. Je kunt ook een interactieve presentatie configureren waarin er alleen een andere dia wordt weergegeven als de kijker op de bijbehorende koppeling klikt. Je kunt ook instellen dat een presentatie wordt afgespeeld zodra deze wordt geopend, dat de presentatie wordt herhaald en dat de presentatie opnieuw moet starten na een bepaalde periode.

Deze opties zijn vooral handig als de presentatie wordt afgespeeld in een kiosksituatie.

Een interactieve presentatie of een presentatie die automatisch wordt afgespeeld aanmaken

 1. Klik in de geopende presentatie op de tab 'Document' in de navigatiekolom 'Document' .

 2. Selecteer een of meer afspeelopties:

  • Speel bij openen automatisch af: De presentatie wordt afgespeeld zodra deze wordt geopend.

  • Herhaal diavoorstelling: De presentatie wordt doorlopend afgespeeld. Als je je presentatie automatisch herhaald wilt laten afspelen, kies je 'Speel automatisch af' uit het venstermenu 'Type presentatie', zoals wordt beschreven in stap 3.

  • Start opnieuw na inactiviteit van: Gebruik de pijlen om in te stellen na hoeveel tijd een presentatie opnieuw wordt gestart. Als een presentatie wordt afgespeeld en er vindt gedurende een bepaalde tijd geen interactie met het scherm plaats, gaat de presentatie terug naar de eerste dia.

 3. Klik op het venstermenu 'Type presentatie' en kies een van de volgende opties:

  • Alleen koppelingen: Hiermee moet de presentator (of toeschouwer) op een koppeling klikken om naar de volgende dia te gaan.

  • Speel automatisch af: Hiermee wordt de presentatie automatisch afgespeeld en is er geen interactie nodig. Als je de vertraging tussen dia-overgangen of tussen animatie-effecten wilt wijzigen, gebruik je de regelaars naast 'Vertraging'.

  Als je terug wilt gaan naar de standaardmethode om naar een vorige of volgende dia te gaan met de pijl-links en pijl-rechts, kies je 'Normaal'.

Om de presentatie af te spelen, klik je in het dianavigatiepaneel op de dia waarmee je wilt beginnen. Klik vervolgens op de afspeelknop in de knoppenbalk.

Published Date: 10-jul-2019
Helpful?