Keynote pro Mac: Automatické nebo interaktivní přehrávání prezentací

Automatické nebo interaktivní přehrávání prezentací

Prezentaci můžete nastavit tak, aby se přehrávala automaticky jako film, bez jakékoli interakce. Druhou možností je nastavit prezentaci jako interaktivní – snímky se pak budou vyměňovat jen tehdy, když divák klikne na odkazy v prezentaci. Prezentaci můžete rovněž nastavit na přehrávání při otevření, kontinuální přehrávání ve smyčce nebo nové spuštění po určené době nečinnosti.

Tyto volby jsou zvláště užitečné, je-li prezentace určena k přehrávání ve stánkovém režimu.

Nastavení prezentace na interaktivní nebo automatické přehrávání

 1. V otevřené prezentaci klikněte na kartu Dokument na bočním panelu Dokument .

 2. Nastavte libovolné volby přehrávání:

  • Automaticky přehrát při otevření: Prezentace se začne přehrávat ihned po otevření.

  • Přehrávat ve smyčce: Prezentace se přehrává neustále dokola. Chcete‑li nastavit automatické přehrávání prezentace ve smyčce, vyberte z místní nabídky Typ prezentace volbu Automatické přehrávání (viz krok 3).

  • Restartovat při nečinnosti po dobu: Pomocí šipek nastavte dobu nečinnosti, po které bude prezentace restartována. Pokud při přehrávání prezentace nedojde na obrazovce po určitou dobu k žádné interakci, prezentace se vrátí na první snímek.

 3. Klikněte na místní nabídku Typ prezentace a potom vyberte některou z následujících voleb:

  • Pouze odkazy: Prezentace přejde k dalšímu snímku jen tehdy, jestliže prezentující (nebo divák) klikne na odkaz.

  • Automatické přehrávání: Pokračuje automaticky stále dál bez zásahu uživatele. Chcete‑li změnit prodlevu přechodu mezi snímky nebo mezi efekty sestav, použijte ovládací prvky vedle volby Prodleva.

  Chcete-li se vrátit k výchozímu chování, při němž se snímky vyměňují pomocí kláves se šipkami doprava a doleva, vyberte Normální.

Chcete-li přehrát prezentaci, klikněte v navigátoru snímků na snímek, jímž chcete začít, a potom klikněte na tlačítko Přehrát na nástrojovém panelu.

Published Date: 10.7.2019
Helpful?