Keynote สำหรับ Mac: แถบเครื่องมือ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป
แถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือคือแถวของปุ่มด้านบนงานนำเสนอของคุณในหน้าต่าง Keynote คลิกที่ปุ่มเพื่อดูตัวเลือกสำหรับการแทรกวัตถุเช่น รูปร่าง แผนภูมิ และตาราง เพื่อเปิดและปิดแถบด้านข้าง เพื่อแสดงหรือซ่อนรูปย่อของสไลด์ และอื่นๆ อีกมาก

แถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอ พร้อมเมนู Apple, Keynote, ไฟล์, แก้ไข, แทรก, รูปแบบ, จัดเรียง, มุมมอง, แชร์, หน้าต่าง และวิธีใช้ ที่ใต้แถบเมนูคืองานนำเสนอ Keynote ที่เปิดอยู่ พร้อมปุ่มแถบเครื่องมือเรียงกันที่ด้านบนสำหรับ มุมมอง, ซูม, เพิ่มสไลด์, เล่น, Keynote Live, ตาราง, แผนภูมิ, ข้อความ, รูปร่าง, สื่อ และความคิดเห็น

คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือเองโดยการเปลี่ยนปุ่มที่จะแสดงและการจัดเรียงปุ่ม ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มที่อ้างถึงในคำแนะนำ ปุ่มอาจถูกเอาออกไปแล้ว คุณสามารถเพิ่มปุ่มกลับเข้ามาโดยการกำหนดแถบเครื่องมือเองอีกครั้ง

ในการกำหนดแถบเครื่องมือเอง ให้เลือก มุมมอง > กำหนดแถบเครื่องมือเอง (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

เคล็ดลับ: แถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ (ด้านบนหน้าต่าง Keynote) มีบางเมนูที่มีชื่อเดียวกันกับปุ่มในแถบเครื่องมือ เมนูเหล่านี้จะไม่มีตัวเลือกเดียวกันกับรายการแถบเครื่องมือเสมอไป ส่วนใหญ่แล้ว แถบเมนูจะมีคำสั่งมากกว่าคำสั่งที่มีให้ใช้จากแถบเครื่องมือ

วันที่เผยแพร่: 2 ก.ค. 2562
เป็นประโยชน์ไหม