Keynote for iPhone: Styr presentasjonen med en fjernkontroll

Styr presentasjonen med en fjernkontroll

Du kan bruke en iPhone eller iPod touch som fjernkontroll for å spille av en presentasjon på en Mac eller på en annen iOS-enhet. Når du bruker iPhone som fjernkontroll, kan du også styre en presentasjon fra en tilkoblet Apple Watch.

Du kan bruke en annen iOS-enhet som fjernkontroll når du skal vise en presentasjon med en iPhone eller iPod touch. Du kan også bruke en Apple Watch som fjernkontroll når du skal vise en presentasjon med en tilkoblet iPhone. Det kan være spesielt nyttig å vise en presentasjon med en iPhone eller iPod touch når enheten er koblet til en ekstern skjerm.

Konfigurer iPhone eller iPod touch som fjernkontroll for en presentasjon på en Mac

Macen og iPhone eller iPod touch må ha Keynote installert og Wi-Fi slått på.

 1. Åpne Keynote på iPhone- eller iPod touch-enheten du vil bruke som fjernkontroll.

 2. Trykk på Fjernkontroll-knappen i presentasjonsorganisereren, og trykk deretter på Fortsett.

  Enheten viser Konfigurer fjernkontroll-skjermen.

 3. Åpne Keynote på Macen, og velg Keynote > Valg (fra Keynote-menyen øverst på skjermen).

 4. Klikk på Fjernkontroller øverst i Valg-vinduet, og velg deretter Aktiver.

 5. Klikk på Koble til ved siden av enheten du vil bruke som fjernkontroll.

  En firesifret kode vises på Macen og på enheten.

 6. Kontroller at de firesifrede kodene stemmer overens, klikk på Bekreft, og lukk Keynote-valg.

Når enhetene er sammenkoblet, kan du styre presentasjonen med fjernkontrollenheten.

Konfigurer iPhone eller iPod touch som fjernkontroll for en presentasjon på en annen iOS-enhet

Fjernkontrollenheten og presentasjonsenheten må ha Keynote installert og Bluetooth eller Wi-Fi slått på.

 1. Åpne Keynote på iPhone eller iPod touch.

 2. Trykk på Fjernkontroll-knappen i presentasjonsorganisereren, og trykk deretter på Fortsett.

  Enheten viser Konfigurer fjernkontroll-skjermen.

 3. Åpne presentasjonen på iOS-enheten der presentasjonen skal spilles av.

 4. Trykk på Mer-knappen, trykk på Tillat fjernkontroll, og slå på Aktiver fjernkontroller.

 5. Trykk på Koble til ved siden av enheten du vil bruke som fjernkontroll.

  En firesifret kode vises på begge enhetene.

 6. Kontroller at de firesifrede kodene stemmer overens, og trykk på Bekreft.

Når enhetene er sammenkoblet, kan du styre presentasjonen med fjernkontrollenheten.

Bruk iPhone eller iPod touch som fjernkontroll

Du må først konfigurere iPhone- eller iPod touch-enheten som fjernkontroll som beskrevet i punktet ovenfor.

 1. Spill av presentasjonen på en Mac, iPad, iPhone eller iPod touch.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Gjør iPhone eller iPod touch til en fjernkontroll: Åpne Keynote på iPhone- eller iPod touch-enheten som du har konfigurert som fjernkontroll, trykk på Fjernkontroll-knappen i presentasjonsorganisereren, og trykk på Spill av.

  • Gjør iPhone eller iPod touch til en fjernkontroll for en Mac med Handoff: Sveip opp på Keynote-knappen nederst til venstre på låst skjerm. Eller dobbelttrykk på Hjem-knappen for å vise fleroppgaveskjermen, og trykk deretter på Keynote nederst på skjermen.

   Merk: Handoff må være konfigurert på Macen og på iPhone eller iPod touch, og presentasjonen du skal kontrollere, må være i iCloud Drive.

 3. Gjør ett av følgende for å styre presentasjonen:

  • Gå videre til neste lysbilde eller bygg: Trykk på lysbildet, eller sveip til venstre på lysbildet.

  • Gå tilbake til forrige lysbilde: Sveip til høyre på lysbildet.

  • Gå til et bestemt lysbilde: Trykk på lysbildenummeret oppe i venstre hjørne, og trykk på lysbildet du vil vise.

  • Stopp avspillingen av presentasjonen: Trykk på Lukk-knappen.

 4. Hvis du vil endre hva du ser på fjernkontrollenheten mens du holder en presentasjon, gjør du ett av følgende:

  • Vis gjeldende lysbilde, neste lysbilde, eller presentatørnotater: Trykk på Layout-knappen, og velg deretter en layout.

  • Bytt mellom visning av tidtaker eller gjeldende klokkeslett: Trykk på klokkeslettet eller tidtakeren øverst på skjermen.

Konfigurer en annen iOS-enhet som en fjernkontroll for iPhone eller iPod touch

Fjernkontrollenheten og presentasjonsenheten må ha Keynote installert og Bluetooth eller Wi-Fi slått på.

 1. Åpne Keynote på iOS-enheten du vil bruke som fjernkontroll.

 2. Trykk på Fjernkontroll-knappen i presentasjonsorganisereren, og trykk deretter på Fortsett.

  Enheten viser Konfigurer fjernkontroll-skjermen.

 3. Åpne en presentasjon på iPhone eller iPod touch, trykk på Mer-knappen, trykk på Tillat fjernkontroll, og slå på Aktiver fjernkontroller.

 4. Trykk på Koble til ved siden av enheten du vil bruke som fjernkontroll.

  En firesifret kode vises på begge enhetene.

 5. Kontroller at de firesifrede kodene stemmer overens, trykk på Bekreft, og trykk på Ferdig.

Når enhetene er sammenkoblet, kan du styre presentasjonen med fjernkontrollen.

Bruk en annen iOS-enhet som en fjernkontroll for iPhone eller iPod touch

Den andre iOS-enheten må være konfigurert som fjernkontroll, beskrevet i punktet ovenfor.

 1. Åpne presentasjonen på iPhone eller iPod touch.

 2. Åpne Keynote på iOS-enheten som du har konfigurert som fjernkontroll, trykk på Fjernkontroll-knappen i presentasjonsorganisereren, og trykk på Spill av.

 3. Gjør ett av følgende for å styre presentasjonen:

  • Gå videre til neste lysbilde eller bygg: Trykk på lysbildet, eller sveip til venstre på lysbildet.

  • Gå tilbake til forrige lysbilde: Sveip til høyre på lysbildet.

  • Gå til et bestemt lysbilde: Trykk på lysbildenummeret oppe i venstre hjørne, og trykk på lysbildet du vil vise.

  • Stopp avspillingen av presentasjonen: Trykk på Lukk-knappen.

 4. Hvis du vil endre hva du ser på fjernkontrollenheten mens du holder en presentasjon, gjør du ett av følgende:

  • Vis gjeldende lysbilde, neste lysbilde, eller presentatørnotater: Trykk på Layout-knappen, og velg deretter en layout.

  • Bytt mellom visning av tidtaker eller gjeldende klokkeslett: Trykk på klokkeslettet eller tidtakeren øverst på skjermen.

Bruk Apple Watch som fjernkontroll

Keynote må være installert på Apple Watch-enheten og den tilkoblede iPhonen. Du installerer Keynote på Apple Watch ved å oppdatere til siste versjon av Keynote på iPhonen den er koblet til. Deretter bekrefter du installasjonen av Keynote på Apple Watch.

Hvis du bruker iPhone som fjernkontroll, må du først konfigurere den som fjernkontroll for presentasjonsenheten, som beskrevet over.

Viktig: For best resultat, konfigurerer du Apple Watch til å våkne og vise Keynote når du løfter armen under presentasjonen. På Apple Watch går du til Settings, trykker på General, trykker på Activate on Wrist Raise og slår på Wrist Raise. Trykk deretter på Sist brukte app (sveip opp for å vise den).

 1. Gjør ett av følgende:

  • Spill av presentasjonen på iPhone: Åpne presentasjonen på iPhone.

  • Spill av en presentasjon med iPhone som fjernkontroll: Åpne presentasjonen på presentasjonsenheten.

 2. Trykk på Digital Crown på Apple Watch, trykk på Keynote-knappen for å åpne Keynote, og trykk deretter på Spill lysbildeserie-knappen.

 3. Gjør ett av følgende for å styre presentasjonen:

  • Gå videre til neste lysbilde eller bygg: Trykk på Neste lysbilde-knappen.

  • Gå tilbake til forrige lysbilde: Trykk hardt på klokkeskjermen, og trykk deretter på Tilbake-knappen.

   Apple Watch-skjermen oppdateres og viser både Fram- og Tilbake-knappen. Hvis du vil gå tilbake til forrige lysbilde når begge knappene vises, trykker du på Forrige lysbilde-knappen.

   Hvis du stopper presentasjonen og starter den på nytt, eller hvis Apple Watch går i dvale og deretter våkner igjen, viser Apple Watch bare Fram-knappen. Hvis du vil gå tilbake til forrige lysbilde i presentasjonen og Apple Watch-skjermbildet med to knapper, trykker du hardt på klokkeskjermen og deretter på Tilbake-knappen.

  • Stopp avspillingen av presentasjonen: Trykk hardt på klokkeskjermen, og trykk på Avslutt lysbildeserie-knappen.

  Hvis du har fulgt instruksjonene i introduksjonen til dette punktet, vises Keynote hver gang du løfter armen for å styre presentasjonen fra Apple Watch.

Trykk på Digital Crown for å lukke Keynote på Apple Watch.

Framhev elementer på et lysbilde fra en fjernkontrollenhet

Når du bruker Keynote-fjernkontroll til å styre en presentasjon fra iPad, iPhone eller iPod touch, kan du tegne på enheten for å understreke informasjon på lysbildet. Tegningen vises på enheten som spiller av presentasjonen.

Et lysbilde i lysbildetegningmodus som viser laserpekeren og fargevalgskontroller.
 1. Konfigurer en iOS-enhet som en fjernkontroll.

 2. Spill av presentasjonen på en Mac eller en annen iOS-enhet.

 3. Trykk på Illustrator-knappen på enheten som du bruker som fjernkontroll.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Tegn med en farge: Trykk på en farge, og tegn deretter med fingeren på lysbildet.

  • Bruk laserpekeren: Trykk på laserpekeren og flytt fingeren rundt på lysbildet. Laserpekeren følger bevegelsene dine.

  • Slett forrige utheving: Trykk på Angre-knappen. Fortsett å trykke for å angre på all tegningen på lysbildet.

  • Gå tilbake til forrige lysbilde eller gå videre til neste: Trykk på høyre- eller venstrepilen på lysbildet.

  • Skjul tegneverktøyene: Trykk på Ferdig.

Endre presentasjonsenhetene som er koblet til fjernkontrollenheten

 1. Åpne Keynote på iPad-, iPhone- eller iPod touch-enheten du bruker som fjernkontroll.

 2. Trykk på Fjernkontroll-knappen i presentasjonsorganisereren.

 3. Trykk på Enheter, og gjør ett av følgende:

  Administrer enheter-panelet, med Legg til enhet-koblingen.
  • Legg til en annen presentasjonsenhet: Trykk på Legg til enhet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

  • Bytt til en annen presentasjonsenhet: Trykk på et annet enhetsnavn, og trykk på Ferdig.

  • Fjern en presentasjonsenhet: Sveip mot høyre over navnet på enheten, og trykk på Slett.

Fjern kobling til en fjernkontroll fra en iOS-presentasjonsenhet

 1. Åpne Keynote på enheten du bruker for å vise presentasjonen.

 2. Trykk på Mer-knappen, trykk på Tillat fjernkontroll, og trykk deretter på Fjern kobling ved siden av enheten du vil fjerne.

Hvis du ikke vil bruke en fjernkontroll, men du ikke vil fjerne koblinger for enheter du har allerede har koblet til, kan du slå av Aktiver fjernkontroller. Slå på Aktiver fjernkontroller når du vil bruke en enhet på nytt.

Fjern koblingen til en fjernkontroll på Macen

 1. Åpne Keynote på Macen.

 2. Velg Keynote > Valg (fra Keynote-menyen øverst på skjermen).

 3. Klikk på Fjernkontroller øverst i Valg-vinduet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Fjern en kobling til en fjernkontroll permanent: Klikk på Fjern kobling ved siden av en enhet.

  • Fjern koblinger til alle tilkoblede fjernkontroller midlertidig: Fjern markeringen for Aktiver fjernkontroll slik at enheten forblir tilkoblet, men ikke fungerer som fjernkontroll. Marker Aktiver fjernkontroll når du vil bruke den på nytt.

Keynote-fjernkontroll bruker Multipeer Connectivity. Nyere iOS-enheter og Mac-datamaskiner som har den nyeste versjonen av Keynote, bruker denne funksjonen til å koble seg sammen via Wi-Fi når de er i nærheten av hverandre, selv når de ikke er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk. Hvis du har problemer med å bruke Keynote-fjernkontroll med eldre enheter eller Mac-datamaskiner via Wi-Fi, kan du forsøke å koble dem til det samme Wi-Fi-nettverket. Se Apple-kundestøtteartikkelen Bruke Keynote Remote på iPhone, iPad eller iPod touch for mer informasjon.

Merk: Den gamle Keynote-fjernkontroll-appen som tidligere var tilgjengelig fra App Store, støttes ikke lenger.

Publiseringsdato: 5. jul. 2019
Nyttig?