Keynote for iPhone: Klávesové zkratky aplikace Keynote pro iOS

Klávesové zkratky aplikace Keynote pro iOS

Pokud máte k svému iOS zařízení připojenou externí klávesnici, můžete v Keynote rychle provádět různé úlohy pomocí klávesových zkratek. Chcete-li použít klávesovou zkratku, stiskněte všechny její klávesy současně.

Podržením klávesy Cmd zobrazíte seznam zkratek pro položku (například text či tabulku), která je ve snímku vybrána. V tabulkách níže jsou uvedeny zkratky pro běžné příkazy.

Obecné

Akce

Zkratka

Vytvoření nové prezentace (otevře se výběr předloh)

Cmd-N

Otevření správce prezentací

Cmd-O

Přehrání prezentace

Alt-Cmd-P

Zobrazení nebo skrytí poznámek prezentujícího

Shift-Cmd-P

Otevření nebo opuštění zobrazení Upravit vzorové snímky

Shift-Cmd-E

Přidání nového vzorového snímku (v zobrazení Upravit vzorové snímky)

Shift-Cmd-N

Zkopírování

Cmd-C

Vložení

Cmd-V

Vložení výběru s přizpůsobením stylu cílového textu

Alt-Shift-Cmd-V

Odvolání akce

Cmd-Z

Opakování akce

Shift-Cmd-Z

Přidání komentáře

Shift-Cmd-K

Uložení komentáře

Cmd-Return

Použití navigátora snímků

Chcete-li použít níže uvedené zkratky navigátoru snímků, nejprve je třeba vybrat snímek v navigátoru snímků vlevo.

Akce

Zkratka

Přidání nového snímku

Shift-Cmd-N

Duplikování vybraného snímku

Cmd-D

Odsazení vybraného snímku doprava

Tabulátor

Posunutí odsazeného snímku doleva

Shift-tabulátor

Přeskočení snímku, aby se nezobrazoval v prezentaci, nebo zobrazení snímku, který je přeskakován

Shift-Cmd-H

Vložení rovnice

Alt-Cmd-E

Úprava textu, tvarů, tabulek a grafů

Akce

Zkratka

Použití tučného písma na vybraný text

Cmd-B

Použití kurzívy na vybraný text

Cmd-I

Použití podrženého písma na vybraný text

Cmd-U

Přepnutí textu na horní index

Ctrl-Shift-Cmd-plus (+)

Přepnutí textu na dolní index

Ctrl-Cmd-minus (-)

Převedení textu na odkaz

Cmd-K

Zkopírování stylu odstavce nebo objektu

Alt-Cmd-C

Vložení stylu odstavce nebo objektu

Alt-Cmd-V

Vložení zalomení odstavce při úpravách textu v buňce

Return

Vložení tabulátoru do textu nebo vzorce

Alt-tabulátor

Určení absolutních a relativních atributů u vybraných odkazů na buňku

Seznamem dostupných možností můžete procházet vpřed nebo vzad kombinací kláves Cmd-K, resp. Shift-Cmd-K

Otevření editoru dat grafu

Shift-Cmd-D

Manipulace s textem, tvary, tabulkami a grafy

Datum zveřejnění: 28.6.2018
Užitečné?