Keynote for iPhone: Klávesové zkratky aplikace Keynote pro iOS

Klávesové zkratky aplikace Keynote pro iOS

Pokud máte k svému iOS zařízení připojenou externí klávesnici, můžete v Keynote rychle provádět různé úlohy pomocí klávesových zkratek. Chcete-li použít klávesovou zkratku, stiskněte všechny její klávesy současně.

Podržením klávesy Cmd zobrazíte seznam zkratek pro položku (například text či tabulku), která je ve snímku vybrána.

Obecné

Akce

Zkratka

Vytvoření nové prezentace (otevře se výběr předloh)

Cmd-N

Otevření správce prezentací

Cmd-O

Přehrání prezentace

Alt-Cmd-P

Zobrazení nebo skrytí poznámek prezentujícího

Shift-Cmd-P

Otevření nebo opuštění zobrazení Upravit vzorové snímky

Shift-Cmd-E

Přidání nového vzorového snímku (v zobrazení Upravit vzorové snímky)

Shift-Cmd-N

Zkopírování

Cmd-C

Vložení

Cmd-V

Vložení výběru s přizpůsobením stylu cílového textu

Alt-Shift-Cmd-V

Odvolání akce

Cmd-Z

Opakování akce

Shift-Cmd-Z

Přidání komentáře

Shift-Cmd-K

Uložení komentáře

Cmd-Return

Použití navigátora snímků

Chcete-li použít níže uvedené zkratky navigátoru snímků, nejprve je třeba vybrat snímek v navigátoru snímků vlevo.

Akce

Zkratka

Přidání nového snímku

Shift-Cmd-N

Duplikování vybraného snímku

Cmd-D

Odsazení vybraného snímku doprava

Tabulátor

Posunutí odsazeného snímku doleva

Shift-tabulátor

Přeskočení snímku, aby se nezobrazoval v prezentaci, nebo zobrazení snímku, který je přeskakován

Shift-Cmd-H

Vložení rovnice

Alt-Cmd-E

Úprava textu, tvarů, tabulek a grafů

Akce

Zkratka

Použití tučného písma na vybraný text

Cmd-B

Použití kurzívy na vybraný text

Cmd-I

Použití podrženého písma na vybraný text

Cmd-U

Přepnutí textu na horní index

Ctrl-Shift-Cmd-plus (+)

Přepnutí textu na dolní index

Ctrl-Cmd-minus (-)

Převedení textu na odkaz

Cmd-K

Zkopírování stylu odstavce nebo objektu

Alt-Cmd-C

Vložení stylu odstavce nebo objektu

Alt-Cmd-V

Vložení zalomení odstavce při úpravách textu v buňce

Return

Vložení tabulátoru do textu nebo vzorce

Alt-tabulátor

Určení absolutních a relativních atributů u vybraných odkazů na buňku

Seznamem dostupných možností můžete procházet vpřed nebo vzad kombinací kláves Cmd-K, resp. Shift-Cmd-K

Otevření editoru dat grafu

Shift-Cmd-D

Manipulace s textem, tvary, tabulkami a grafy

Akce

Zkratka

Seskupení vybraných objektů

Alt-Cmd-G

Zrušení seskupení vybraných objektů

Alt-Shift-Cmd-G

Uzamknutí vybraného objektu

Cmd-L

Odemknutí vybraného objektu

Alt-Cmd-L

Duplikování vybraného objektu

Cmd-D nebo přidržení klávesy Alt a přetažení

Přidržte Alt, stiskněte klávesu se šipkou a přetáhněte

Posunutí vybraného objektu o jeden bod

Stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybraného objektu o deset bodů

Přidržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybraného objektu na pozadí

Shift-Cmd-B

Přesunutí vybraného objektu do popředí

Shift-Cmd-F

Posunutí vybraného objektu dozadu

Alt-Shift-Cmd-B

Posunutí vybraného objektu dopředu

Alt-Shift-Cmd-F

Přidání řádků nad vybrané buňky v tabulce

Alt-šipka nahoru

Přidání řádků pod vybrané buňky v tabulce

Alt-šipka dolů

Přidání sloupců napravo od vybraných buněk v tabulce

Alt-šipka doprava

Přidání sloupců nalevo od vybraných buněk v tabulce

Alt-šipka doleva

Datum zveřejnění: 18.1.2019
Užitečné?