Numbers for iPhone: Ustawianie pozycji i wyrównywanie obiektów

Ustawianie pozycji i wyrównywanie obiektów

Możesz wyrównywać wiele obiektów względem siebie lub przenosić obiekty przy użyciu gestów.

Uwaga: Jeśli obiekt jest osadzony w tekście, możesz przenosić go tylko przez przeciąganie (lub wycinanie i wklejanie) w inne miejsce w tym samym tekście lub do innego pola tekstowego lub kształtu. Aby przenieść obiekt osadzony poza pole tekstowe lub kształt, zobacz: Przenoszenie obiektu osadzonego na arkusz.

Przenoszenie obiektu punkt po punkcie

Możesz „popychać” obiekt, przenosząc go punkt po punkcie.

 • Dotknij jednym palcem i przytrzymaj obiekt. Nie puszczając obiektu, przesuń innym palcem po ekranie w kierunku, w którym chcesz przesunąć obiekt.

  Jeden palec trzymający obiekt, a drugi przesuwany w stronę obiektu.

Każde przesunięcie palca po ekranie powoduje przemieszczenie obiektu o jeden punkt. Możesz przesuwać dwoma, trzema, czterema lub pięcioma palcami, aby przemieszczać obiekt odpowiednio o 10, 20, 30 lub 40 punktów.

Porada: Możesz zaznaczyć wiele obiektów, a następnie przenieść je razem w tym samym czasie.

Przeciąganie po linii prostej

Możesz ograniczyć przeciąganie obiektu do linii prostej.

 • Dotknij jednym palcem ekranu i nie odrywając go rozpocznij przeciąganie obiektu drugim palcem.

  Możesz przeciągać obiekt poziomo, pionowo lub ukośnie (pod kątem 45 stopni).

  Jeden palec znajdujący się nad obiektem, a drugi przesuwany w stronę góry ekranu.

Wyrównywanie obiektów w pionie lub w poziomie

Możesz wyrównywać obiekty względem siebie w osi pionowej lub poziomej.

 1. Dotknij i przytrzymaj jeden obiekt, a następnie stuknij w pozostałe obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Stuknij w przycisk formatu, a następnie stuknij w Porządek.

 3. Stuknij w jedną z opcji pod etykietą Wyrównaj oraz Rozmieść.

  Obiekty zostaną wyrównane do obiektu znajdującego się najdalej w wybranym kierunku. Na przykład, jeśli wyrównujesz trzy obiekty do lewej, obiekt znajdujący się najdalej na lewo nie zmienia położenia, a pozostałe obiekty wyrównywane są do niego.

Równe odstępy między obiektami

Możesz rozmieszczać obiekty tak, aby odstępy między nimi w osi poziomej, w osi pionowej lub w obu tych osiach były jednakowe.

 1. Dotknij i przytrzymaj jeden obiekt, a następnie stuknij w co najmniej dwa inne obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Stuknij w przycisk formatu, a następnie stuknij w Porządek.

 3. Stuknij w jeden z przycisków pod etykietą Wyrównaj oraz Rozmieść.

Published Date: 2019-07-26
Helpful?