Numbers for iPhone: Postavljanje i poravnavanje objekata

Postavljanje i poravnavanje objekata

Možete poravnati više međusobno ovisnih objekata , ili pomaknuti objekt koristeći geste.

Napomena: Ako je objekt postavljen u razini s tekstom možete ga premjestiti samo povlačenjem (ili ako ga izrežete i zalijepite) na novu lokaciju u trenutačnom tekstu ili u drugi tekstualni okvir ili oblik. Za pomicanje linijskog objekta izvan tekstualnog okvira ili oblika pogledajte Premještanje linijskog objekta na list.

Pomicanje objekta jednu po jednu točku

Možete lagano pomaknuti objekt da biste ga pomicali u koracima od jedne točke.

 • Dodirnite i držite objekt jednim prstom, zatim drugim prstom povucite bilo gdje na listu u smjeru u kojem želite da se objekt pomiče.

  Jedan prst drži objekt dok drugi prst povlači prema objektu.

Dok povlačite preko zaslona, možete vidjeti kako se položaj objekta mijenja u koracima od jedne točke. Napravite potez s dva, tri, četiri ili pet prstiju kako biste pogurali objekt za 10, 20, 30 ili 40 točaka.

Savjet: Možete odabrati više objekata te ih istovremeno pomicati.

Povlačenje u ravnoj liniji

Možete ograničiti objekt tako da se kreće u ravnoj liniji dok ga povlačite.

 • Dodirnite i držite jedan prst bilo gdje na zaslonu dok prstom druge ruke povlačite objekt preko lista.

  Objekt možete povlačiti vodoravno, okomito ili dijagonalno (pod kutom od 45 stupnjeva).

  Jedan prst iznad objekta dok drugim prstom povlačite prema vrhu zaslona.

Okomito ili vodoravno poravnanje objekata

Možete međusobno poravnati objekte u odnosu tako da budu postavljeni duž okomite ili vodoravne osi.

 1. Dodirnite i zadržite jedan objekt, a zatim dodirnite druge objekte koje želite poravnati.

 2. Dodirnite tipku Format pa dodirnite Razmjesti.

 3. Dodirnite opciju ispod Poravnaj i raspodijeli.

  Objekti se poravnavaju prema objektu koji je najviše usmjeren prema odabranom smjeru. Primjerice, ako poravnate tri objekta s lijeve strane, objekt koji je najviše lijevo neće se pomaknuti, nego će se preostali objekti poravnati s njim.

Objekti s jednakim međusobnim razmakom

Možete smjestiti objekte tako da između njih bude jednak razmak na vodoravnoj ili okomitoj osi, ili na objema.

 1. Dodirnite i zadržite objekt, a zatim dodirnite najmanje dva druga objekta koja želite poravnati.

 2. Dodirnite tipku Format pa dodirnite Razmjesti.

 3. Dodirnite tipku ispod Poravnaj i raspodijeli.

Published Date: 25.07.2019.
Helpful?