Numbers for iPhone: ใช้ลักษณะวัตถุในสเปรดชีต Numbers

ใช้ลักษณะวัตถุในสเปรดชีต Numbers

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุคือการปรับใช้ลักษณะวัตถุกับวัตถุ ทุกแม่แบบจะมีลักษณะวัตถุ ซึ่งก็คือชุดรวมของคุณลักษณะต่างๆ เช่น สี เส้นขอบ และเงา ที่ออกแบบมาให้ดูสวยงามและเข้ากันกับแม่แบบ

หลังจากปรับใช้ลักษณะกับวัตถุแล้ว คุณสามารถแก้ไขรูปลักษณ์ของวัตถุเพิ่มเติมได้โดยเลือกตัวเลือกของคุณเองสำหรับเส้นขอบหรือสี เป็นต้น

ปรับใช้ลักษณะกับวัตถุ

  1. แตะภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ เส้น ลูกศร หรือวิดีโอ จากนั้นแตะ ปุ่มรูปแบบ

    ในการปรับใช้ลักษณะวัตถุกับตาราง ให้ดูที่ เปลี่ยนเส้นตารางและสี ในการปรับใช้ลักษณะวัตถุกับแผนภูมิ ให้ดูที่ ใช้ลักษณะแผนภูมิ

  2. แตะ ลักษณะ จากนั้นแตะลักษณะเพื่อปรับใช้

    แถบลักษณะของเมนูรูปแบบที่มีลักษณะรูปร่างอยู่ด้านบนสุดและช่องสีเติมอยู่ด้านล่าง
Published Date: 6 พ.ค. 2562
Helpful?