Numbers for iPhone: Använda objektstilar i ett Numbers-kalkylblad

Använda objektstilar i ett Numbers-kalkylblad

Ett snabbt sätt att ändra utseendet på ett objekt är att använda en objektstil på det. Varje mall innehåller objektstilar – uppsättningar av attribut som färger, ramar, skuggor och skuggor – som passar med den mall du använder.

När du har använt stilen på ett objekt kan du ändra utseendet på objektet mer genom att välja egna alternativ för t.ex. ramar eller färger.

Använda en stil på ett objekt

  1. Tryck på en bild, form, textruta, linje, pil eller video. Tryck sedan på formatknappen.

    Om du vill använda en objektstil på en tabell läser du Ändra rutnätslinjer och färger i en tabell. Om du vill använda en objektstil på ett diagram läser du Använda diagramstilar.

  2. Tryck på Stil och använd sedan en stil genom att trycka på den.

    Fliken Stil i menyn Format med formstilar överst och en färgkälla för fyllning under.
Published Date: 2019-maj-06
Helpful?