Numbers for iPhone: Používanie štýlov objektu v tabuľke Numbers

Používanie štýlov objektu v tabuľke Numbers

Rýchlym spôsobom zmeny vzhľadu objektu je použiť naň štýl objektu. Každá šablóna obsahuje štýly objektov, čo sú súpravy atribútov ako farby, okraje a tieňovanie, ktoré sa hodia k danej šablóne.

Po použití štýlu na objekt môžete jeho vzhľad ďalej meniť tak, že napríklad vyberiete vlastné možnosti okrajov alebo farby.

Použitie štýlu na objekt

  1. Klepnite na obrázok, tvar, textové pole, čiaru, šípku alebo video a potom klepnite na tlačidlo Formát.

    Ak chcete použiť štýl objektu na tabuľku, pozrite si tému Zmena mriežky a farieb tabuľky. Ak chcete použiť štýl objektu na graf, pozrite si tému Používanie štýlov grafu.

  2. Klepnite na Štýl a potom klepnutím použite konkrétny štýl.

    Záložka Štýl menu Formát so štýlmi tvarov v hornej časti a paletou farieb výplne pod nimi.
Published Date: 6.5.2019
Helpful?