Numbers for iPhone: Używanie stylów obiektu w arkuszu kalkulacyjnym Numbers

Używanie stylów obiektu w arkuszu kalkulacyjnym Numbers

Aby szybko zmienić wygląd obiektu, zastosuj w nim styl obiektu. Każdy szablon zawiera style obiektu, czyli kombinacje kolorów, obrysów i cieni, zaprojektowane tak, aby pasowały do danego szablonu.

Po zastosowaniu stylu w obiekcie możesz zmodyfikować wygląd obiektu, wybierając na przykład własny obrys, kolor i cień.

Stosowanie stylu w obiekcie

  1. Stuknij w obrazek, kształt, pole tekstowe, linię, strzałkę lub wideo, a następnie stuknij w przycisk formatu.

    Aby zastosować styl obiektu do tabeli, zobacz: Zmienianie linii siatki i kolorów tabeli. Aby zastosować styl obiektu do wykresu, zobacz: Używanie stylów wykresów.

  2. Stuknij w Styl, a następnie stuknij w styl, aby go zastosować.

    Karta Styl w menu Format, zawierająca na górze style kształtów, a poniżej pole koloru wypełnienia.
Published Date: 2019-05-06
Helpful?