Numbers for iPhone: Używanie stylów obiektu w arkuszu kalkulacyjnym Numbers

Używanie stylów obiektu w arkuszu kalkulacyjnym Numbers

Aby szybko zmienić wygląd obiektu, zastosuj w nim styl obiektu. Każdy szablon zawiera style obiektu, czyli kombinacje kolorów, obrysów i cieni, zaprojektowane tak, aby pasowały do danego szablonu.

Po zastosowaniu stylu w obiekcie możesz zmodyfikować wygląd obiektu, wybierając na przykład własny obrys, kolor i cień.

Aby używać stylów obiektów w tabelach, zobacz: Używanie stylów tabel. Aby używać stylów obiektów w wykresach, zobacz: Używanie stylów wykresów.

Stosowanie stylu w obiekcie

  1. Stuknij w obrazek, kształt, pole tekstowe, linię, strzałkę lub wideo, a następnie stuknij w przycisk formatu.

    Porada: W celu zaoszczędzenia czasu możesz zaznaczyć wiele obiektów i zastosować w nich ten sam styl.

  2. Stuknij w Styl, a następnie stuknij w styl, aby go zastosować.

    Karta Styl w menu Format, zawierająca na górze style kształtów, a poniżej pole koloru wypełnienia.
Published Date: 2019-07-26
Helpful?