Numbers for iPhone: Bruk objektstiler i et Numbers-regneark

Bruk objektstiler i et Numbers-regneark

En rask måte å endre hvordan et objekt ser ut på, er å ta i bruk en objektstil. Alle maler inneholder objektstiler – sett med egenskaper som farger, kantlinjer og skygger – som er designet for å passe til malen.

Når du har brukt en objektstil på et objekt, kan du endre utseendet ytterligere ved for eksempel å velge dine egne alternativer for kantlinje eller farge.

Hvis du vil bruke objektstiler med tabeller, kan du lese Bruk tabellstiler. Hvis du vil bruke objektstiler med diagrammer, kan du lese Bruk diagramstiler.

Bruke en stil på et objekt

  1. Trykk på et bilde, en figur, en tekstrute, en linje, en pil eller en video, og trykk deretter på Format-knappen.

    Tips: Du kan spare tid ved å markere flere objekter og ta i bruk den samme stilen for alle samtidig.

  2. Trykk på Stil, og trykk deretter på en stil for å bruke den.

    Stil-fanen i Format-menyen, med figurstiler øverst og et fargefelt for fyll under.
Published Date: 26.jul.2019
Helpful?