Numbers for iPhone: Bruk objektstiler i et Numbers-regneark

Bruk objektstiler i et Numbers-regneark

En rask måte å endre hvordan et objekt ser ut på, er å ta i bruk en objektstil. Alle maler inneholder objektstiler – sett med egenskaper som farger, kantlinjer og skygger – som er designet for å passe til malen.

Når du har brukt en objektstil på et objekt, kan du endre utseendet ytterligere ved for eksempel å velge dine egne alternativer for kantlinje eller farge.

Bruke en stil på et objekt

  1. Trykk på et bilde, en figur, en tekstrute, en linje, en pil eller en video, og trykk deretter på Format-knappen.

    Hvis du vil bruke en objektstil på en tabell, kan du lese Endre rutenettlinjer og farger for tabeller. Hvis du vil bruke en objektstil på et diagram, kan du lese Bruk diagramstiler.

  2. Trykk på Stil, og trykk deretter på en stil for å bruke den.

    Stil-fanen i Format-menyen, med figurstiler øverst og et fargefelt for fyll under.
Published Date: 06.mai.2019
Helpful?