Numbers for iPhone: Použití stylů objektů v tabulce Numbers

Použití stylů objektů v tabulce Numbers

Vzhled objektu můžete rychle změnit tak, že na něm použijete styl objektu. Každá šablona obsahuje styly objektů (sady atributů, jako jsou barvy, ohraničení a stíny) navržené tak, aby se šablonou ladily.

Použijete‑li pro objekt styl, můžete jeho vzhled dále měnit například výběrem vlastních voleb ohraničení či barev.

Použití stylu na objekt

  1. Klepněte na obrázek, tvar, textový rámeček, čáru, šipku nebo video a potom klepněte na Tlačítko Formát.

    Pokyny k použití stylu objektu pro tabulku najdete v tématu Změna mřížkových linek a barev v tabulce. Pokyny k použití stylu objektu pro graf najdete v tématu Použití stylů grafu.

  2. Klepněte na Styl a poté na styl, který chcete použít.

    Panel Styl v nabídce Formát se styly tvarů u horního okraje a výběrem barev výplně níže.
Published Date: 1.5.2019
Helpful?