Numbers for iPhone: Použití stylů objektů v tabulce Numbers

Použití stylů objektů v tabulce Numbers

Vzhled objektu můžete rychle změnit tak, že na něm použijete styl objektu. Každá šablona obsahuje styly objektů (sady atributů, jako jsou barvy, ohraničení a stíny) navržené tak, aby se šablonou ladily.

Použijete‑li pro objekt styl, můžete jeho vzhled dále měnit například výběrem vlastních voleb ohraničení či barev.

Pokyny k použití stylů objektů na tabulky najdete v tématu Použití stylů tabulky. Pokyny k použití stylů objektů na grafy najdete v tématu Použití stylů grafu.

Použití stylu na objekt

  1. Klepněte na obrázek, tvar, textový rámeček, čáru, šipku nebo video a potom klepněte na Tlačítko Formát.

    Tip: Chcete-li si ušetřit čas, můžete vybrat několik objektů a použít tentýž styl na všech najednou.

  2. Klepněte na Styl a poté na styl, který chcete použít.

    Panel Styl v nabídce Formát se styly tvarů u horního okraje a výběrem barev výplně níže.
Published Date: 25.7.2019
Helpful?