Numbers for iPhone: Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v tabuľke Numbers

Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v tabuľke Numbers

Medzinárodné klávesnice dostupné vo vašom mobilnom zariadení umožňujú zadávať text v mnohých jazykoch vrátane niekoľkých rôznych systémov písania čínštiny, japončiny a kórejčiny. Keď vo svojom zariadení povolíte akúkoľvek čínsku, japonskú alebo kórejskú klávesnicu, Numbers vám poskytne niekoľko jazykovo špecifických funkcií formátovania textu vrátane štýlov dôrazu, štýlov zoznamu a fonetických prepisov.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať tieto odporúčané písma:

 • Zjednodušená čínština: PingFang SC

 • Tradičná čínština pre Taiwan: PingFang TC

 • Tradičná čínština pre Hongkong a Macao: PingFang HK

 • Kórejčina: Apple SD Gothic Neo

 • Japončina: Hiragino Sans (písmo Sans Serif) alebo Hiragino Mincho (Serif)

Dôležité: V nasledujúcich pokynoch sa predpokladá, že ste na zariadení povolili aspoň jednu čínsku, japonskú alebo kórejskú klávesnicu. Ak chcete povoliť medzinárodné klávesnice, otvorte Nastavenia na zariadení, klepnite na Všeobecné, potom na Klávesnica, potom na Klávesnice a pridajte novú klávesnicu.

Pridanie čínskych, japonských alebo kórejských znakov dôrazu

Znaky dôrazu, ktoré sa bežne používajú v čínskom, japonskom alebo kórejskom texte, je do textu možné pridať. Napríklad pomocou čínskej klávesnice môžete použiť botenské bodky dôrazu pod a nad textom alebo vlnité podčiarknutie. Do japonského textu je možné pridať jednoduché bodky alebo predĺžené znaky.

 1. Prepnite klávesnicu na čínsku, japonskú alebo kórejskú.

 2. Označte jeden alebo viac znakov čínskeho, japonského alebo kórejského textu a klepnite na tlačidlo Formát.

 3. Klepnite na Text a potom klepnite na tlačidlo znaku dôrazu.

  Ponúkané možnosti formátovania závisia od klávesníc, ktoré máte povolené.

Použitie čínskeho, japonského alebo kórejského štýlu zoznamu

Čínske, japonské a kórejské štýly zoznamu môžete použiť (konkrétne, štýl odrážok alebo systém číslovania) na zoznam napísaný v akomkoľvek jazyku.

 1. Označte položky zoznamu s číslami alebo písmenami, ktoré chcete zmeniť.

 2. Klepnite na tlačidlo Formát a potom klepnite na Text alebo Bunka.

 3. Klepnite na Odrážky/zoznamy a potom na štýl zoznamu.

  Ponúkané možnosti formátovania závisia od klávesníc, ktoré máte povolené.

Published Date: 6.5.2019
Helpful?