Numbers for iPhone: Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v tabuľke Numbers

Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu v tabuľke Numbers

Medzinárodné klávesnice dostupné vo vašom mobilnom zariadení umožňujú zadávať text v mnohých jazykoch vrátane niekoľkých rôznych systémov písania čínštiny, japončiny a kórejčiny. Keď vo svojom zariadení nastavíte akúkoľvek čínsku, japonskú alebo kórejskú klávesnicu, Numbers vám poskytne niekoľko jazykovo špecifických funkcií formátovania textu vrátane štýlov dôrazu, štýlov zoznamu a fonetických prepisov.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať tieto odporúčané písma:

 • Zjednodušená čínština: PingFang SC

 • Tradičná čínština pre Taiwan: PingFang TC

 • Tradičná čínština pre Hongkong a Macao: PingFang HK

 • Kórejčina: Apple SD Gothic Neo

 • Japončina: Hiragino Sans (písmo Sans Serif) alebo Hiragino Mincho (Serif)

Dôležité: V nasledujúcich pokynoch sa predpokladá, že ste na zariadení nastavili aspoň jednu čínsku, japonskú alebo kórejskú klávesnicu. Ak chcete nastaviť medzinárodné klávesnice, otvorte Nastavenia na zariadení, klepnite na Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice a pridajte novú klávesnicu.

Pridanie čínskych, japonských alebo kórejských znakov dôrazu

Znaky dôrazu, ktoré sa bežne používajú v čínskom, japonskom alebo kórejskom texte, je do textu možné pridať. Napríklad pomocou čínskej klávesnice môžete použiť botenské bodky dôrazu pod a nad textom alebo vlnité podčiarknutie. Do japonského textu je možné pridať jednoduché bodky alebo predĺžené znaky.

 1. Prepnite klávesnicu na čínsku, japonskú alebo kórejskú.

 2. Označte znaky, ktoré chcete formátovať, a potom klepnite na tlačidlo Formát.

 3. Klepnite na Text a potom klepnite na tlačidlo znaku dôrazu.

  Ponúkané možnosti formátovania závisia od klávesníc, ktoré máte nastavené.

Použitie čínskeho, japonského alebo kórejského štýlu zoznamu

Čínske, japonské a kórejské štýly zoznamu môžete použiť (konkrétne, štýl odrážok alebo systém číslovania) na zoznam napísaný v akomkoľvek jazyku.

 1. Označte položky zoznamu s číslami alebo písmenami, ktoré chcete zmeniť.

 2. Klepnite na tlačidlo Formát a potom klepnite na Text alebo Bunka.

 3. Klepnite na Odrážky/zoznamy a potom na štýl zoznamu.

  Ponúkané možnosti formátovania závisia od klávesníc, ktoré máte nastavené.

Published Date: 29.7.2019
Helpful?