Numbers for iPhone: Formatowanie tekstu chińskiego, japońskiego lub koreańskiego w arkuszu kalkulacyjnym Numbers

Formatowanie tekstu chińskiego, japońskiego lub koreańskiego w arkuszu kalkulacyjnym Numbers

Możesz wpisywać tekst w wielu różnych językach i różnych systemach pisma dla języka chińskiego, japońskiego i koreańskiego, korzystając z dostępnych na urządzeniu przenośnym klawiatur narodowych. Gdy na urządzeniu skonfigurowana jest dowolna klawiatura chińska, japońska lub koreańska, Numbers udostępnia różne funkcje formatowania tekstu przeznaczone dla danego języka, obejmujące m.in. style wyróżnienia, style list i wskazówki wymowy.

Oto lista zalecanych czcionek dla wybranych języków:

 • Chiński uproszczony: PingFang SC

 • Chiński tradycyjny (Tajwan): PingFang TC

 • Chiński tradycyjny (Hong Kong i Macao): PingFang HK

 • Koreański: Apple SD Gothic Neo

 • Japoński: Hiragino Sans (czcionka bezszeryfowa) lub Hiragino Mincho (czcionka szeryfowa)

Ważne: W poniższych wskazówkach zakładamy, że na urządzeniu skonfigurowana została co najmniej jedna klawiatura chińska, japońska lub koreańska. Aby skonfigurować klawiatury narodowe, otwórz Ustawienia na urządzeniu, stuknij w Ogólne > Klawiatura > Klawiatury, a następnie dodaj nową klawiaturę.

Dodawanie chińskich, japońskich lub koreańskich znaków wyróżnienia

Istnieje możliwość dodawania znaków wyróżnienia (emfazy), powszechnie stosowanych w tekście chińskim, japońskim i koreańskim. Na przykład, przy użyciu klawiatury chińskiej można dodawać kropki pod lub nad tekstem, jak również używać podkreślenia linią falistą. Do tekstu japońskiego można dodawać dwa rodzaje kropek.

 1. Przełącz klawiaturę, wybierając klawiaturę chińską, japońską lub koreańską.

 2. Zaznacz znaki, które chcesz sformatować, a następnie stuknij w przycisk Format.

 3. Stuknij w Tekst, a następnie stuknij w przycisk znaku wyróżnienia (emfazy).

  Opcje formatowania zależą od skonfigurowanych klawiatur.

Korzystanie z chińskiego, japońskiego lub koreańskiego stylu listy

Możesz stosować chińskie, japoński i koreańskie style listy (w szczególności style punktorów i system numeracji) do tekstu zapisanego w dowolnym języku.

 1. Zaznacz elementy listy z numerami lub literami, które chcesz zmienić.

 2. Stuknij w przycisk formatu, a następnie stuknij w Tekst lub Komórka.

 3. Stuknij w Punktory i listy, a następnie stuknij w styl listy.

  Opcje formatowania zależą od skonfigurowanych klawiatur.

Published Date: 2019-07-26
Helpful?