Numbers for iPhone: Formater kinesisk, japansk eller koreansk tekst i et Numbers-regneark

Formater kinesisk, japansk eller koreansk tekst i et Numbers-regneark

Du kan skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert flere forskjellige skriftsystemer for kinesisk, japansk og koreansk, ved hjelp av de internasjonale tastaturene som er tilgjengelige på enheten. Når du aktiverer et kinesisk, japansk eller koreansk tastatur på den mobile enheten, blir språkspesifikke tekstformateringsfunksjoner tilgjengelige i Numbers, blant annet framhevingsstiler, listestiler og fonetisk hjelpetekst.

Disse anbefalte fontene fungerer best:

 • Forenklet kinesisk: PingFang SC

 • Tradisjonell kinesisk (Taiwan): PingFang TC

 • Tradisjonell kinesisk for Hongkong og Macao: PingFang HK

 • Koreansk: Apple SD Gothic Neo

 • Japansk: Hiragino Sans (sans serif) eller Hiragino Mincho (serif)

Viktig: Instruksjonene under forutsetter at du har aktivert minst ett kinesisk, japansk eller koreansk tastatur på enheten. Hvis du vil aktivere internasjonale tastaturer, åpner du Innstillinger på enheten, trykker på Generelt, trykker på Tastatur, trykker på Tastaturer og legger til et nytt tastatur.

Legg til kinesiske, japanske eller koreanske framhevingstegn

Du kan legge til framhevingstegn som brukes i kinesisk, japansk og koreansk tekst. Med et kinesisk tastatur kan du for eksempel bruke Boten-prikker under eller over tekst eller bølget understreking. Med japansk tekst kan du legge til vanlige prikker eller sentrerte komma («sesame dots»).

 1. Bytt tastatur til et kinesisk, japansk eller koreansk tastatur.

 2. Marker ett eller flere tegn med kinesisk, japansk eller koreansk tekst, og trykk på Format-knappen.

 3. Trykk på Tekst, og trykk på en framhevingstegn-knapp.

  Formateringsvalgene avhenger av hvilke tastaturer som er aktivert.

Bruk en kinesisk, japansk eller koreansk listestil

Du kan ta i bruk kinesiske, japanske og koreanske listestiler (punkttegnstilen eller nummereringssystemet) for en liste på et hvilket som helst språk.

 1. Marker listeobjektene med tallene eller bokstavene du vil endre.

 2. Trykk på Format-knappen, og trykk deretter på Tekst eller Celle.

 3. Trykk på Punkttegn og lister, og trykk deretter på en listestil.

  Formateringsvalgene avhenger av hvilke tastaturer som er aktivert.

Published Date: 06.mai.2019
Helpful?