Numbers for iPhone: Formater kinesisk, japansk eller koreansk tekst i et Numbers-regneark

Formater kinesisk, japansk eller koreansk tekst i et Numbers-regneark

Du kan indtaste tekst på mange forskellige sprog, herunder flere forskellige skriftsystemer for kinesisk, japansk og koreansk vha. de internationale tastaturer, som findes på din mobile enhed. Når du slår et kinesisk, japansk eller koreansk tastatur til på din enhed, giver Numbers dig mulighed for at bruge nogle sprogspecifikke funktioner til tekstformatering, inklusive fremhævnings- og listeformater samt fonetiske hjælpetekster.

Du opnår de bedste resultater, hvis du bruger disse anbefalede skrifter:

 • Forenklet kinesisk: PingFang SC

 • Traditionelt kinesisk til Taiwan: PingFang TC

 • Traditionelt kinesisk til Hongkong og Macau: PingFang HK

 • Koreansk: Apple SD Gothic Neo

 • Japansk: Hiragino Sans (sans serif) eller Hiragino Mincho (serif)

Vigtigt: Nedenstående instruktioner forudsætter, at du har slået mindst et kinesisk, japansk eller koreansk tastatur til på enheden. Du slår internationale tastaturer til ved at åbne Indstillinger på enheden, trykke på Generelt, trykke på Tastatur, trykke på Tastaturer og derefter tilføje et nyt tastatur.

Tilføj kinesiske, japanske eller koreanske fremhævningsmærker

Du kan tilføje fremhævningsmærker, der bruges meget til kinesisk, japansk eller koreansk tekst. Med et kinesisk tastatur kan du f.eks. anvende boten-prikker under eller over teksten eller en bølget understregning. Med japansk tekst kan du tilføje almindelige prikker eller sesame-prikker.

 1. Skift til et kinesisk, japansk eller koreansk tastatur.

 2. Vælg et eller flere tegn i kinesisk, japansk eller koreansk tekst, og tryk derefter på knappen Format.

 3. Tryk på Tekst, og tryk derefter på en knap til et fremhævningsmærke.

  Formateringsmulighederne afhænger af de tastaturer, du har slået til.

Brug et kinesisk, japansk eller koreansk listeformat

Du kan anvende kinesiske, japanske eller koreanske listeformater (nærmere bestemt formatet til punkttegn eller nummereringssystemet) på lister, der er skrevet på alle sprog.

 1. Vælg emnerne på listen med det tal- eller bogstavformat, du vil ændre.

 2. Tryk på knappen Format, og tryk derefter på Tekst eller Celle.

 3. Tryk på Punkter & lister, og tryk derefter på et listeformat.

  Formateringsmulighederne afhænger af de tastaturer, du har slået til.

Published Date: 01-05-2019
Helpful?