Numbers for iPhone: Sortarea datelor într-o coloană în Numbers

Sortarea datelor într-o coloană în Numbers

Puteți sorta datele dintr-o coloană alfabetic sau crescând sau scăzând valorile. Atunci când sortați după coloană, rândurile tabelului se reorganizează în consecință.

Notă: Dacă opțiunile de sortare nu sunt disponibile, tabelul dvs. ar putea avea celule comasate peste rânduri adiacente. Pentru sortare, trebuie să separați celulele. Apăsați celulele comasate, apăsați butonul de meniu Acțiuni celulă, apoi apăsați Separați celula.

Textul din anteturile și din subsolurile de coloană nu este sortat, dar valorile din rândurile sau coloanele ascunse sunt sortate.

Sortarea datelor într-o coloană

 1. Apăsați pe tabel, apoi pe litera de deasupra coloanei care conține datele după care doriți să sortați.

 2. Apăsați butonul de meniu Acțiuni coloană în partea de jos a ecranului, apoi apăsați pe o opțiune:

  • Sortare ascendentă: Sortează rândurile tabelului în ordine alfabetică (de la A la Z) sau în ordinea crescătoare a valorilor numerice pe baza datelor din coloana selectată.

  • Sortare descendentă: Sortează rândurile tabelului în ordine alfabetică inversă (de la Z la A) sau în ordinea descrescătoare a valorilor numerice pe baza datelor din coloana selectată.

  Notă: Dacă datele dvs. sunt categorisite, datele sunt sortate în grupurile de categorii. Pentru a sorta grupurile propriu-zise, apăsați coloana care conține numele grupurilor, apăsați butonul de meniu Acțiuni coloană din partea de jos a ecranului, apăsați Sortați grupurile, apoi alegeți o opțiune. Pentru a sorta grupurile după valorile rândului rezumat, apăsați coloana care conține rezumatele, apăsați butonul de meniu Acțiuni coloană, apoi apăsați Sortați rezumatele și alegeți o opțiune.

În coloanele care conțin atât text, cât și numere, ordinea ascendentă sortează după numere înainte de text (de exemplu, 1a, 1b, 2a, a1, b1). Ordinea ascendentă plasează de asemenea celulele booleene (adevărat/fals) după celule sortate alfabetic sau numeric, și celulele goale în partea de jos a coloanei.

Crearea unui reguli de sortare

Puteți sorta un tabel prin crearea unor reguli de sortare, care vă permit să specificați mai multe criterii pentru sortare și ordinea importanței lor. De exemplu, puteți sorta o listă de înotători în funcție de vârstă și apoi în funcție de timpul lor dintr-un eveniment. Rezultatul va ordona înotătorii cu același nivel de vârstă în funcție de viteza lor.

Notă: Nu puteți sorta rânduri având celule comasate.

 1. Selectați un tabel de sortat sau selectați doar anumite rânduri dintr-o coloană de sortat.

 2. Apăsați butonul Sortează, filtrează și categorisește, apăsați fila Sortare, apoi apăsați Întregul tabel sau Rândurile selectate.

 3. Apăsați Adăugați o coloană, apoi apăsați o coloană după care doriți să sortați.

  În mod implicit, coloana este sortată în ordine ascendentă. Pentru a modifica acest lucru, apăsați regula cu verde de sub numele coloanei.

 4. Pentru a adăuga reguli suplimentare, apăsați Adăugați o coloană.

  Regulile de sortare sunt aplicate în ordinea în care apar în meniul Sortare.

 5. Pentru a reordona regulile, apăsați Editați deasupra listei de reguli, apoi trageți butonul Reordonați regulile de lângă numele regulii.

 6. Apăsați OK.

Ștergerea unui reguli de sortare

Dacă nu aveți nevoie de o regulă, o puteți șterge.

 1. Apăsați tabelul.

 2. Apăsați butonul Sortează, filtrează și categorisește.

 3. Glisați la stânga pe regulă, apoi apăsați Ștergeți.

Published Date: 26.07.2019
Helpful?