Pages for Mac: Slå sammen eller gjør om sammenslåing av celler i Pages

Slå sammen eller gjør om sammenslåing av celler i Pages

Sammenslåing av tabellceller kombinerer tilstøtende celler i én celle. Hvis du gjør om sammenslåing av celler som tidligere var sammenslått, beholdes alle dataene i den nye cellen øverst til venstre.

Her er noen begrensninger:

 • Du kan ikke slå sammen celler som ikke er ved siden av hverandre eller celler fra forskjellige områder i tabellen, for eksempel celler fra brødteksten og tittelen.

 • Du kan ikke slå sammen kolonner eller rader.

 • Du kan ikke dele en celle. Hvis en celle aldri er blitt slått sammen med en annen celle, kan ikke sammenslåing gjøres om.

Slå sammen celler

 1. Marker to eller flere tilstøtende celler.

 2. Velg Format > Tabell > Slå sammen celler (fra Format-menyen øverst på skjermen).

  Merk: Hvis Slå sammen celler-kommandoen er nedtonet, har du kanskje valgt hele kolonner eller rader, eller en tittelcelle og en brødtekstcelle. Disse kan slås sammen, selv om de ligger ved siden av hverandre.

Dette er resultatene av å slå sammen celler:

 • Hvis kun én av cellene har innhold før sammenslåingen, beholder den sammenslåtte cellen innholdet og formateringen fra den cellen.

 • Hvis flere celler hadde innhold før sammenslåingen, beholdes alt innholdet, men celler med et bestemt dataformat – for eksempel tall, valuta eller datoer – blir konvertert til tekst.

 • Hvis en fyllfarge er brukt i cellen øverst til venstre, overføres fyllfargen til den sammenslåtte cellen.

Fjern cellesammenslåing

 •  Marker cellen, og velg deretter Format > Tabell > Fjern sammenslåing (fra Format-menyen øverst på skjermen).

  Alt innholdet fra den tidligere sammenslåtte cellen vises i den første cellen som ikke er sammenslått.

Merk: Sammenslåtte celler behandles spesielt i formler:

 • Referer direkte til cellen i en formel ved å bruke adressen til den sammenslåtte cellens øverste venstre hjørne (for eksempel C3).

 • Du kan ikke inkludere bare en del av en sammenslått celle i et celleområde som brukes i en formel.

 • Hvis du refererer til en celle i en formel og deretter slår sammen cellen med celler utenfor formelens område, kan formelen resultere i en feil.

Published Date: 15.aug.2019
Helpful?