Pages pro Mac: Přidání a změna řádků a sloupců v tabulce Pages

Přidání a změna řádků a sloupců v tabulce Pages

Řádky a sloupce v tabulce můžete přidávat, mazat a měnit jejich uspořádání Existují tři typy řádků a sloupců:

 • Řádky a sloupce těla obsahují data tabulky.

 • Řádky a sloupce záhlaví (pokud existují) se zobrazují u horního a levého okraje tabulky. Obvykle mívají jinou barvu pozadí než řádky těla a zpravidla se používají k identifikaci toho, co jednotlivé řádky nebo sloupce obsahují.

 • Řádky zápatí (jsou-li v tabulce obsaženy) se zobrazují u dolního okraje tabulky a mohou mít jinou barvu pozadí než řádky těla.

Tabulka, v níž se zobrazují řádky a sloupce záhlaví, těla a zápatí

Pokud tabulka přesahuje přes více stránek, můžete nastavit řádky záhlaví na zobrazení na horním okraji tabulky na každé stránce.

Poznámka: Následující úlohy platí pro tabulku, kterou na stránku přidáte pomocí ikony Tlačítko Tabulka na panelu nástrojů. Nelze je použít na stránce formátované do dvou sloupců.

Přidání nebo odstranění řádků a sloupců tabulky

 1. Klikněte na tabulku.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání nebo odstranění sloupců na pravé straně tabulky: Klikněte na Tlačítko Přidat sloupce v pravém horním rohu tabulky a pak kliknutím na šipku zvyšte nebo snižte počet sloupců.

  • Přidání nebo odstranění řádků na konci tabulky: Klikněte na Tlačítko Přidat řádky v levém dolním rohu tabulky a pak kliknutím na šipku zvyšte nebo snižte počet řádků.

  • Vložení řádku nebo sloupce kdekoli v tabulce: Podržte Ctrl a klikněte na buňku. Určete, kam chcete přidat řádek nebo sloupec (nad, pod, před nebo za vybranou buňku). Také můžete přesunout ukazatel na číslo nebo písmeno označující řádek nebo sloupec, vedle nějž chcete nový řádek nebo sloupec přidat, potom kliknout na šipku dolů a určit místo pro přidání řádku nebo sloupce.

  • Smazání řádku nebo sloupce kdekoli v tabulce: Stiskněte Ctrl, klikněte na buňku v řádku nebo sloupci, který chcete smazat, a vyberte volbu Smazat řádek nebo Smazat sloupec. Také můžete přesunout ukazatel na písmeno sloupce nebo číslo řádku, který chcete smazat, kliknout na šipku dolů a vybrat volbu Smazat řádek nebo Smazat sloupec.

  • Vložení několika řádků nebo sloupců najednou: Kdekoli v tabulce vyberte tolik řádků nebo sloupců, kolik jich chcete přidat, klikněte na šipku u některého z čísel řádků nebo písmen sloupců a potom vyberte „Přidat řádky nad“ nebo „Přidat řádky pod“ (resp. „Přidat sloupce před“ nebo „Přidat sloupce za“).

  • Smazání několika řádků nebo sloupců najednou: Podržte Cmd a klikněte na řádky či sloupce, klikněte na šipku a vyberte Smazat vybrané řádky nebo Smazat vybrané sloupce.

Přidání nebo odstranění řádků a sloupců záhlaví

Přidáním řádků záhlaví, sloupců záhlaví a řádků zápatí převedete stávající řádky a sloupce na záhlaví či zápatí. Pokud se například v prvním řádku nacházejí data a přidáte‑li řádek záhlaví, bude první řádek změněn na řádek záhlaví obsahující stejná data. Data v buňkách záhlaví se nepoužívají ve vzorcích.

 1. Klikněte na tabulku a poté na bočním panelu Formát na kartu Tabulka.

 2. Klikněte na místní nabídky v části Záhlaví a zápatí a potom vyberte požadovaný počet řádků záhlaví, sloupců záhlaví a řádků zápatí.

Opakování řádků záhlaví tabulky na více stránkách

 1. Klikněte na řádek záhlaví.

 2. Přesuňte ukazatel na číslo řádku zápatí, klikněte na šipku dolů, která se zobrazí, a vyberte volbu Opakovat řádky záhlaví na každé stránce.

Datum zveřejnění: 14. 8. 2019
Užitečné?