Pages dla systemu Mac: Ustawianie pozycji i odstępu obiektów w dokumencie Pages

Ustawianie pozycji i odstępu obiektów w dokumencie Pages

Możesz wyrównywać wiele obiektów względem siebie lub określać ich pozycje przy użyciu współrzędnych x i y.

Uwaga: Jeśli obiekt jest osadzony w tekście, możesz przenosić go tylko przez przeciąganie (lub wycinanie i wklejanie) w inne miejsce w tekście. Aby przenieść obiekt osadzony poza tekst, zobacz: Przenoszenie obiektu osadzonego na stronę.

Wyrównywanie obiektu przy użyciu współrzędnych x i y

Możesz ustawiać położenie obiektów swobodnych na stronie, podając współrzędne x i y.

 1. Kliknij w obiekt, aby go zaznaczyć. Możesz także zaznaczyć wiele obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj na pasku bocznym Format .

 3. Wprowadź wartości xy w polach obok etykiety Pozycja.

  Wartość x mierzona jest od lewej krawędzi strony do lewego górnego rogu obiektu.

  Wartość y mierzona jest od górnej krawędzi strony do lewego górnego rogu obiektu.

  Uwaga: Jeśli pracujesz w dokumencie edytora tekstu, a pola X oraz Y są wyszarzone, upewnij się, że na górze paska bocznego wybrana jest opcja Zostaw na str.

Podczas przeciągania obiektu wyświetlane są jego współrzędne x i y.

Przenoszenie obiektu przyrostowo

Możesz przenosić obiekt punkt po punkcie, aby dokładnie ustawić jego położenie na stronie.

 1. Kliknij w obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przenoszenie obiektu punkt po punkcie: Naciśnij jeden z klawiszy ze strzałką.

  • Przenoszenie obiektu o dziesięć punktów: Przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania klawiszy ze strzałkami.

Porada: Możesz zaznaczyć wiele obiektów, a następnie przenieść je razem w tym samym czasie.

Wyrównywanie obiektów w pionie lub w poziomie

Możesz wyrównywać obiekty w osi pionowej lub poziomej.

 1. Kliknij w obiekt, aby go zaznaczyć. Możesz także zaznaczyć wiele obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj na pasku bocznym Format .

 3. Kliknij w menu podręczne Wyrównaj i dokonaj wyboru.

  Jeśli zaznaczone są dwa obiekty (lub więcej), zostaną one wyrównane do obiektu znajdującego się najdalej w wybranym kierunku. Na przykład, jeśli wyrównujesz trzy obiekty do lewej, obiekt znajdujący się najdalej na lewo nie zmienia położenia, a pozostałe obiekty wyrównywane są do niego.

Równe odstępy między obiektami

Możesz rozmieszczać obiekty tak, aby odstępy między nimi w osi poziomej, w osi pionowej lub w obu tych osiach były jednakowe.

 1. Zaznacz trzy lub więcej obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj na pasku bocznym Format .

 3. Kliknij w menu podręczne Rozmieść, a następnie wybierz opcję:

  • Równomiernie: Obiekty rozmieszczane są równomiernie wzdłuż osi poziomej i pionowej.

  • Poziomo: Obiekty rozmieszczane są równomiernie wzdłuż osi poziomej.

  • Pionowo: Obiekty rozmieszczane są równomiernie wzdłuż osi pionowej.

Porada: Możesz otworzyć narzędzia porządkowania w osobnym oknie, które można przenosić w dowolne miejsce. Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż narzędzia porządkowania (użyj menu Widok znajdującego się na górze ekranu, nie przycisku Widok na pasku narzędzi).

Published Date: 2019-08-15
Helpful?