Pages voor Mac: Objecten positioneren en uitlijnen in een Pages-document

Objecten positioneren en uitlijnen in een Pages-document

Je kunt verschillende objecten ten opzichte van elkaar uitlijnen of x- en y-coördinaten opgeven voor de locatie van een object.

Opmerking: Als een object regelgebonden met tekst is, kun je het object alleen ergens anders neerzetten door het naar een nieuwe locatie in de tekst te slepen (of door het object te knippen en te plakken). Zie Een regelgebonden object naar de pagina verplaatsen als je een regelgebonden object buiten de tekst wilt plaatsen.

Een object uitlijnen met behulp van x- en y-coördinaten

Je kunt zwevende objecten op een pagina plaatsen met behulp van x- en y-coördinaten.

 1. Klik op een object om het te selecteren of selecteer meerdere objecten.

 2. Klik op de tab 'Orden' in de navigatiekolom 'Opmaak' .

 3. Voer in de velden bij 'Positie' waarden in voor x en y.

  De x-waarde wordt gemeten vanaf de linkerrand van de pagina tot de linkerbovenhoek van het object.

  De waarde voor y wordt gemeten vanaf de bovenrand van de pagina tot de linkerbovenhoek van het object.

  Opmerking: Als je in een tekstverwerkingsdocument werkt en de X- en Y-velden gedimd zijn, moet je ervoor zorgen dat 'Blijf op pagina' boven in de navigatiekolom is geselecteerd.

Wanneer je een object sleept, worden de x- en y-coördinaten van het object weergegeven.

Een object stapsgewijs verplaatsen

Je kunt een object punt voor punt verplaatsen, zodat je de positie op de pagina exact kunt bepalen.

 1. Klik op een object om het te selecteren.

 2. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Een object één punt verplaatsen: Druk op een pijltoets.

  • Een object tien punten verplaatsen: Druk op een pijltoets terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt.

Tip: Je kunt meerdere objecten selecteren en ze allemaal tegelijk verplaatsen.

Objecten verticaal of horizontaal uitlijnen

Je kunt objecten uitlijnen, zodat ze zich op de verticale of horizontale as bevinden.

 1. Klik op een object om het te selecteren of selecteer meerdere objecten.

 2. Klik op de tab 'Orden' in de navigatiekolom 'Opmaak' .

 3. Klik op het venstermenu 'Lijn uit' en kies een optie.

  Als twee of meer objecten zijn geselecteerd, worden de objecten uitgelijnd met het object dat het meest in de geselecteerde richting staat. Als je bijvoorbeeld drie objecten links uitlijnt, blijft het meest linkse object op zijn plaats staan en worden de andere objecten hiermee uitgelijnd.

Objecten op gelijke afstand plaatsen

Je kunt objecten zo plaatsen dat ze zich op een gelijke afstand van elkaar bevinden op een horizontale of verticale as, of op beide assen.

 1. Selecteer drie of meer objecten.

 2. Klik op de tab 'Orden' in de navigatiekolom 'Opmaak' .

 3. Klik op het venstermenu 'Verdeel' en kies een optie:

  • Gelijkmatig: Objecten worden op een gelijke afstand van elkaar geplaatst op zowel de horizontale als de verticale as.

  • Horizontaal: Objecten worden op een gelijke afstand van elkaar geplaatst op een horizontale as.

  • Verticaal: Objecten worden op een gelijke afstand van elkaar geplaatst op een verticale as.

Tip: Je kunt de ordenfuncties ook in een afzonderlijk venster openen dat je overal naartoe kunt verplaatsen. Kies 'Weergave' > 'Toon ordenfuncties' (uit het Weergave-menu boven in het scherm, niet uit het Weergave-menu in de knoppenbalk).

Published Date: 14-aug-2019
Helpful?