Pages dla systemu Mac: Zmienianie wielkości, obracanie i odwracanie obiektów w dokumencie Pages

Zmienianie wielkości, obracanie i odwracanie obiektów w dokumencie Pages

Możesz zmieniać wielkość obiektu swobodnie (aby w dowolny sposób zmieniać jego proporcje) lub proporcjonalnie (aby powiększać go lub zmniejszać bez zmiany jego zasadniczego kształtu). Możesz także ustawić określone wymiary obiektu. Możesz obracać i odwracać dowolne obiekty, za wyjątkiem tabel, wykresów i galerii.

Zmienianie wielkości obiektu

 1. Kliknij w obiekt lub grupę obiektów, aby je zaznaczyć.

  Jeśli nie widzisz białych kwadratów wokół obiektu, oznacza to, że obiekt ten jest zablokowany. Aby zmienić jego wielkość, musisz go najpierw odblokować.

 2. Aby wybrać, czy wielkość obiektu ma być zmieniana swobodnie, czy proporcjonalnie, kliknij w kartę Uporządkuj na pasku bocznym Format , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Swobodne zmienianie wielkości: Upewnij się, że pole wyboru Utrzymuj proporcje (pod etykietą Wielkość) nie jest zaznaczone.

  • Proporcjonalne zmienianie wielkości: Upewnij się, że pole wyboru Utrzymuj proporcje (pod etykietą Wielkość) jest zaznaczone.

  Uwaga: W przypadku grup zawierających określone obiekty dostępne może być tylko proporcjonalne zmienianie wielkości. Obiekty te to między innymi obrócone wcześniej obrazki i filmy, jak również kształty zawierające po zaznaczeniu zieloną kropkę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmienianie wielkości ręcznie: Przeciągnij dowolny uchwyt zaznaczenia.

   Obiekt z białymi kwadratami na krawędziach, służącymi do zmiany jego wielkości.
  • Zmienianie wielkości do podanych wymiarów: Wprowadź wartości w polach Szer. i Wys. (na karcie Uporządkuj u góry paska bocznego po prawej) lub kliknij w strzałki obok tych pól.

Obracanie obiektu

Uwaga: Nie można obrócić tabeli, wykresu ani galerii obrazków.

 1. Kliknij w obiekt, aby go zaznaczyć. Możesz także zaznaczyć wiele obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj na pasku bocznym Format .

 3. Przeciągnij pokrętło Obrót lub wprowadź w sąsiednim polu wartość obrotu wyrażoną w stopniach, aby ustawić kąt, o który chcesz obrócić obiekt.

  Porada: Możesz także nacisnąć klawisz Command, gdy wskaźnik znajduje się na białym kwadracie, a następnie przeciągnąć.

Odwracanie obiektu

Uwaga: Nie można odwrócić tabeli, wykresu ani galerii obrazków.

 1. Kliknij w obiekt, aby go zaznaczyć. Możesz także zaznaczyć wiele obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj na pasku bocznym Format .

 3. Kliknij w jeden z przycisków Odwróć (obok pokrętła obracania), aby odwrócić obiekt poziomo lub pionowo.

Porada: Możesz dodać do paska narzędzi następujące przyciski: Odwróć poziomo i Odwróć pionowo.

Gdy obrócisz lub odwrócisz kształt zawierający tekst, wraz z tym kształtem zmianie ulegnie zawarty w nim tekst. Aby przywrócić poziome ułożenie tekstu, wybierz polecenie menu Format > Wyzeruj uchwyty tekstu i obiektów.

Published Date: 2019-08-15
Helpful?