Pages สำหรับ Mac: จัดรูปแบบคอลัมน์ข้อความในเอกสาร Pages

จัดรูปแบบคอลัมน์ข้อความในเอกสาร Pages

คุณสามารถจัดรูปแบบเอกสารให้เป็นคอลัมน์สองคอลัมน์ขึ้นไปได้ โดยที่ข้อความและกราฟิกจะไหลจากคอลัมน์หนึ่งไปที่คอลัมน์ถัดไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์สำหรับบางย่อหน้าในเอกสารของคุณ สำหรับทั้งส่วน และสำหรับข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้เนื้อหาจากคอลัมน์หนึ่งไหลไปยังคอลัมน์ถัดไป ให้เพิ่มตารางที่มีจำนวนคอลัมน์ตามที่คุณต้องการลงในเอกสารแทน ด้วยวิธีนั้น คุณจะสามารถใส่ข้อความที่ต่อเนื่องกันหลายหน้าโดยอยู่ในเซลล์ตารางเซลล์เดียวได้

จัดรูปแบบคอลัมน์ข้อความ

 1. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับทั้งเอกสาร: คลิกในข้อความใดๆ ในเอกสาร

   ถ้าเอกสารมีหลายส่วน การตั้งค่านี้จะปรับใช้กับส่วนที่คุณคลิกเท่านั้น

  • สำหรับย่อหน้าเฉพาะ: เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • สำหรับข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง: เลือกวัตถุ

 2. ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิกปุ่มเค้าโครงที่อยู่บริเวณด้านบนสุด

  ถ้าข้อความอยู่ในกล่องข้อความ ตาราง หรือรูปร่าง ให้คลิกแถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบด้านข้างก่อน จากนั้นคลิกปุ่มเค้าโครง

 3. ใช้ตัวควบคุมในส่วนคอลัมน์เพื่อตั้งค่าจำนวนคอลัมน์และการเว้นระยะห่างของคอลัมน์:

  • ตั้งค่าจำนวนคอลัมน์: คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับช่องค่าคอลัมน์

  • ตั้งต่าการเว้นระยะของคอลัมน์: คลิกสองครั้งที่ค่าในคอลัมน์ “คอลัมน์และช่องว่าง” แล้วป้อนความกว้างของคอลัมน์

  • ตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ให้แตกต่างกัน: เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ “ความกว้างคอลัมน์เท่ากัน”

  บานหน้าต่างเค้าโครงของตัวตรวจสอบรูปแบบ ที่แสดงตัวควบคุมคอลัมน์

ถ้าคุณเพิ่มตารางลงในเอกสารของคุณแล้ว และต้องการแก้ไขคอลัมน์ ให้ดู เพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ของตารางออก

บังคับให้ข้อความไปอยู่ที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ถัดไป

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้คอลัมน์ก่อนหน้าสิ้นสุด

 2. คลิก ปุ่มเมนูแทรก ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก การแบ่งคอลัมน์

เมื่อคุณแทรกการแบ่งคอลัมน์ Pages จะใส่อักขระการจัดรูปแบบที่เรียกว่า อักขระที่มองไม่เห็น คุณสามารถเปิดใช้อักขระที่มองไม่เห็นได้ในเอกสารเพื่อดูว่ามีการปรับใช้การจัดรูปแบบพิเศษในตำแหน่งใด

Published Date: 16 ส.ค. 2562
Helpful?