Pages för Mac: Formatera textspalter i ett Pages-dokument

Formatera textspalter i ett Pages-dokument

Du kan formatera ett dokument i två eller fler spalter där text och grafik flödar automatiskt från en spalt till nästa. Du kan ändra antalet spalter för bara några få stycken i ett dokument, för ett helt avsnitt eller för text i en textruta eller form.

Obs! Om du inte vill att innehållet i spalterna ska flöda från en spalt till nästa kan du istället lägga till en tabell med samma antal kolumner som du vill ha spalter i dokumentet. På så vis kan du skriva text på sidan i enskilda tabellceller.

Formatera textspalter

 1. Gör något av följande:

  • För hela dokumentet: Klicka på valfri text i dokumentet.

   Om dokumentet har flera avsnitt gäller det här endast för det avsnitt du klickar i.

  • För enskilda stycken: Markera de stycken som du vill ändra.

  • För text i en textruta eller form: Markera objektet.

 2. Klicka på knappen Layout i övre delen av formatsidofältet .

  Om texten finns i en textruta, tabell eller form klickar du först på fliken Text högst upp i sidofältet och sedan på knappen Layout.

 3. Använd reglagen under Spalter till att ange antalet spalter och avståndet mellan dem:

  • Ställ in antalet spalter: Klicka på pilarna bredvid värdefältet Spalter.

  • Ställ in spaltavstånd: Dubbelklicka på värdena i kolumnerna Spalt och Avstånd och ange sedan bredden för spalten.

  • Ställ in olika spaltbredder: Avmarkera kryssrutan bredvid Likadan kolumnbredd.

  Layoutpanelen i formatgranskaren med spaltreglage.

Om du lagt till en tabell i dokumentet och vill ändra antalet kolumner i tabellen läser du Lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tabell.

Tvinga text till början av nästa spalt

 1. Klicka där du vill att den föregående spalten ska sluta.

 2. Klicka på menyknappen Infoga i verktygsfältet och välj Spaltbrytning.

När du infogar en spaltbrytning infogar Pages ett formateringstecken som kallas för ett osynligt tecken. Du kan aktivera osynliga tecken i dokumentet så att du ser var formateringstecknen finns.

Published Date: 2019-aug-16
Helpful?